Ertelenmiş vergi varlığı ne demektir, örnekle ertelenmiş vergi varlığı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ

Ertelenmiş vergi varlıkları: Aşağıdaki durumlarda gelecek dönemlerde geri kazanılacak olan gelir vergisi tutarlarını ifade eder:

  1. İndirilebilir geçici farklar;
  2. Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış mali zararlar ve
  3. Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış vergi avantajları.

Yukarıdaki 3 madde sonucunda ertelenmiş vergi varlığı oluşur.

ÖRNEKLER;

Örnek 1: A İşletmesinin 31.12.2011 tarihi itibariyle ödemediği 500.000 TL’lik SGK Prim borcu bulunmaktadır. Buna göre;

  • Vergi Değeri: Ödenmeyen SGK Prim tutarları ilgili dönemde gider olmakla birlikte vergi kanunları açısından kanunen kabul edilmeyen giderdirler (SGK Prim borçları vergi kanunları açısından ödendiğinde gider olarak kabul edilmektedir). Gelecek dönemlerde vergi matrahına ilave edilebilir olması nedeniyle vergi değeri vardır.
  • Geçici Farklar:  Ödenmeyen SGK Prim tutarlarının ilgili dönemde vergi matrahına ilave edilmesiyle geçici fark oluşur, gelecek dönemlerde de ( SGK Prim tutarlarının ödendiğinde) vergi matrahından indirilmesiyle de geçici farklar kapanır.

500.000 TL x %20 = 100.000 TL Ertelenen Vergi Varlığı hesaplanacaktır.

____________________________________   ,   _________________________________________

Örnek 2 : A İşletmesi 01Ocak – 31 Aralık 2011 döneminde 100.000 TL ticari kar elde etmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda mali karın 150.000 TL olduğu görülmüştür. A İşletmesinin 2010 yılından gelen 200.000 TL ticari zararı vardır. 2010 yılı mali zararı ise 180.000 TL’dir. Buna göre;

Kullanılmamış mali zararlar vergi kanunlarımıza göre beş yıl ile sınırlı olmak üzere sonraki dönemlerde vergi matrahından indirilebilmektedir. A İşletmesinin 2011 yılında vergilendirilebilir 150.000 TL karı olmakla birlikte önceki yıllardan gelen 180.000 TL vergiden indirilebilir zararı bulunmaktadır. Önceki yıllardan gelen indirilebilir zararın 150.000 TL’lik kısmı cari dönemde kullanıldıktan sonra geriye sonraki dönemlerde kullanılabilir 30.000 TL’lik indirilebilir zararı kalmaktadır. Buna göre;

30.000 TL x %20 =6.000 TL Ertelenen Vergi Varlığı hesaplanacaktır.

Not: İşletmelerin önümüzdeki yıllarda kar elde etmesinin muhtemel gözükmemesi durumunda ertelenen vergi varlığı hesaplaması yapılmaz.                                  

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.