Bütçe Planlaması ve Raporlaması

Yıllık Bütçe Anahtar Performans Göstergesi Raporu

Şirketlere öncelikle nakit akış sistemi raporlamasının revize edilmesi ve nakit akış sisteminin geçmiş ve gelecek tahmin trendleri ve şirket kararlarıyla bütçe planlaması oluşturulur. Bütçeye entegre edilen anahtar performans göstergeleri ve sapma izleme sistemleriyle yönetim kurulu toplantılarında gözden geçirebileceğiniz gerçeğe uygun, izlenebilir ve KPI sayesinde karşılaştırılabilir bir bütçeye sahip olursunuz.

İyi bir bütçe için işletmede takip edilmesi gereken aşamalar nelerdir?

  1. Bütçe yönergesi oluşturulması
  2. Bütçe prosedürü oluşturulması
  3. Bütçe komitesi oluşturulması
  4. Bütçe timeline oluşturulması
  5. Nakit akış projeksiyonlarının yapılması
  6. Bütçe senaryolarının kurulması
  7. Revize bütçe ve stratejik plan konsolidasyonunun sağlanması
  8. Bütçelerin kontrolü ve sapma analizi sisteminin kurulumu

Yıllık Bütçe KPI Raporu nedir ?

Bütçe Anahtar Performans Göstergesi (KPI) raporları, yönetim panoları olarak kabul edilir ve yöneticiler ve bütçe yöneticileri tarafından yıllık bütçenin kuruluşun stratejik hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için kullanılır. Bu rapor türündeki bazı temel işlevler, kullanıcının bütçeleri hem finansal hem de istatistiksel KPI’lar için birden çok yıllık stratejik hedeflerle karşılaştırmasına ve hedef sapmalarına karşı bütçe planlamasını odaklamaya yardımcı olur.

Bütçe KPI Raporlarının Amacı

Şirketler ve kuruluşlar, bütçelerin kabul edilebilir stratejik hedef aralığında olmasını sağlamak için Bütçe KPI Raporlarını kullanır. Ayrıca, bütçe yöneticilerine ve yöneticilere, stratejik alanlarda uygun kaynaklar için bütçeleme yaptıklarına dair bir kontrol sağlar. Finansal Planlama ve Analiz (FP&A) Departmanında kurumsal iş uygulamalarının bir parçası olarak kullanıldığında, yönetim kurulu tarafından onaylanan nihai bütçe versiyonuna sahip olabilirsiniz.