Excel Uygulamalı VUK-TFRS ve VUK-BOBİ FRS Finansal Tablo Dönüşümü Eğitimleri

Bu eğitimlere kimler katılmalı?

🔴Şirket finans ve muhasebe departmanı çalışanları
🔴SMMM ve YMM’ler
🔴Banka Çalışanları
🔴Bağımsız denetime ilgi duyanlar
🔴Bağımsız denetim şirketi çalışanları ve ortakları
🔴Bağımsız denetim raporu analiz etmek isteyen yöneticiler
🔴Girişimciler, şirket sahipleri

Bu eğitim sonunda kazanabileceğiniz yetkinlik ve beceriler nelerdir?

🔴VUK-TFRS ve VUK-BOBİ FRS Finansal tablo dönüşümünü gerçekleştirebilmek
🔴Güncel TFRS-TMS ve VUK-BOBİ FRS içerikleri hakkında bilgi sahibi olmak
🔴Bağımsız denetim raporlarını okuyabilmek, anlayabilmek ve yorumlayabilmek
🔴Çalıştığınız kurum ve bankalara vereceğiniz raporları oluşturabilmek
🔴Şirketlerde iç ve dış raporlamanın temellerini anlayabilmek
🔴Kariyerinizi daha üst basamaklara taşıyabilmek
🔴Şirketin finansal tablo dönüşümü süreçlerini anlayabilmek
🔴Kurumsal finansal tabloları anlayabilmek
🔴Nakit akım tablosunu anlayabilmek ve oluşturabilmek
🔴VUK’tan bağımsız, firmanın gerçek durumunu ve karlılığını görebilmek