Showing: 1 - 138 of 138 RESULTS
Makalelerim

Nakit Akış Eğitimi

iletisim@meltemakoz.com Nakit Akışı Projeksiyonu (Tahmin Modeli) Nedir ? Nakit akış tabloları CFO’lar ve finans yöneticileri tarafından, kaynaklarının ve fon kullanımlarının gelecek ayların operasyonları için gerekli …

Makalelerim

Yatırım Projeleri Karlılık Analizi

Bu yazıda özellikle enflasyonist ve kur artışı olan bir ekonomide yapılacak yatırımların karlılık analizinde dikkat edilmesi gereken genel hatlar belirtilmiştir. Bu yazı size yatırım projelerinin …

Makalelerim

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

AAA anonim şirketi, 1.200.000 TL bedelle, 10 yıl taksitle, 1.1.2012 tarihinde bir bina satın almıştır.  Bu değerin 240.000 TL’si arsa payıdır. Binanın peşin değeri 980.000 …

Makalelerim

EBITDA (FAVÖK) Çarpanı İle Şirket Değerlemesi Nedir?

ŞİRKET DEĞERLEMESİNDE ÇARPAN NE DEMEKTİR? Çarpan, bir varlığın piyasa değerini (market equity-ME) veya firma değerini (Enterprise Value -EV), finansal tablolar aracılığıyla hesaplanan “EBITDA”, “satışlar” veya “defter değeri” gibi belirli …

Makalelerim

CDS, Risk Primi (Credit Default Swap) Nedir?

CDS, (Credit Default Swap) Türkçe’de buna “Kredi risk primi” “Temerrüt takası sözleşmesi” “Batık Borçlar İçin Sigorta Primi” veya “Kredi İflas Takası Primi” deniliyor. Ülke CDS’lerinde …

Makalelerim

VUK-BOBİ FRS Finansal Tablo Dönüşümü Eğitimi

iletisim@meltemakoz.com VUK Mizan BOBİ-FRS Mizan Dönüşümü Kavramsal Çerçeve Finansal Tablolar Hasılat Stoklar Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar Tarımsal Faaliyetler Maden Kaynaklarının …

Makalelerim

Yurtdışı Varlık Barışı (Şiirli)

Varlık Barışı Ne Değildir? Money laundering değildir. Paraları makinede yıkayıp balkonda çamaşır ipine astığımız bir sistem hiç değildir. Varlık Barışı Nedir? Varlık barışı, çeşitli nedenlerle …

Makalelerim

MURABAHA

Hiç Bilmeyenler İçin Murabaha Nedir? Katılım bankalarında ihtiyaç kredisi yoktur, para elinize sayılmaz, murabaha vardır, temeli ticarete dayanır. Murabahada vade farkı vardır, faiz yoktur. Vade …

Makalelerim

Finansal İşlemler Rehberi 

Yurtdışı kaynaklı finansal işlemlere dair; “Riskli Ülkeler, Şüpheli İşlemler, İşlem Limitleri, Varlık Barışı Ve Kredi Kısıtlaması” konularını içeren Finansal İşlemler Güncel Rehberi

Makalelerim

BEPS Nedir? Dünyadan BEPS Örnekleri

BEPS NEDİR? BEPS, Türkçeye Matrah Aşındırması ve Kar Aktarımı (Base erosion and profit shifting) olarak çevrilmiştir. BEPS, OECD’nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 15 ayrı eylem planından yani …

Makalelerim

Sermayenin Tamamlanması ve Sermaye Avansları

A) Sermayenin Tamamlanması Kapsamında Sermaye Avanslarının TTK Açısından Durumu 15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376.maddesinin Uygulanmasına İlişkin …

Makalelerim

Ev Kadınları İçin 2021 Vergi Rehberi

Ev Hanımlarına İnternetten Satışta Vergi Muafiyeti Geldi 17 Kasım 2020 salı günü yayımlanan 7256 sayılı torba kanunla, koronavirüs (Covid-19) salgınının ve Covid–19 kısıtlamalarının ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz …

Makalelerim

Parasal ve Parasal Olmayan Kalemler

Vergi Kanunlarında Ve Muhasebe Standartlarında Parasal Olan Ve Parasal Olmayan Kalemler A) Vergi Kanunlarında Parasal Olan Ve Parasal Olmayan Kalemler VUK Mükerrer Madde 298.e göre …

Makalelerim

Uluslararası Faizsiz Finans Standartları

İslami  bankalar,  katılım  bankaları  veya  diğer faizsiz finansal kurumlar faizsiz ve İslami esaslara  uygun  işlem  yapmaktadırlar. Bu işlemlerin biçim ve öz bakımından faizsiz finans ilke …

yatırım amaçlı gayrimenkuller
Makalelerim

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Ne Demektir?

Yatırım amaçlı gayrimenkul ne demektir? TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER Gayrimenkuller; sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul ve yatırım amaçlı gayrimenkul olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır. Sahibi …

tms karşılık
Makalelerim

UFRS’na Göre Karşılık Ne Demektir?

Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre karşılık ne demektir? CEVAP; (TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR) Karşılık Gerçekleşme zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülüktür.

Makalelerim

Özkaynak Yöntemi Nedir?

Özkaynak yöntemi nedir? TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR Özkaynak yöntemi: Yatırımın başlangıçta elde etme maliyeti ile muhasebeleştirildiği ve sonrasında bu tutarın yatırım yapılan …

Makalelerim

Önemli Etki Ne Demektir?

Önemli etki ne demektir? Örnekleriyle yazımızda bulabilirsiniz. TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR Önemli etki kavramını anlayabilmek için iştirak kavramını bilmek zorundayız;  İştirak: Yatırımcı …

Makalelerim

TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar

Müşterek faaliyet katılımcısı, yapmış olduğu yatırımı kendi finansal tablolarına hangi yöntemle ve nasıl yansıtır? TFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR HANGİ YÖNTEMLE YANSITILIR? Bu sorunun sorulma sebebi …

Makalelerim

TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar

Müşterek anlaşmalar standardına göre, iş ortaklığı katılımcısı, yapmış olduğu yatırımı kendi finansal tablolarına hangi yöntemle ve nasıl yansıtır? TFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR İş ortaklığı finansal …

Makalelerim

İştirak Nedir?

İştirak nedir? TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR İştirak: Yatırımcı işletmenin üzerinde önemli etkisinin bulunduğu işletmedir. Buradan hareketle önemli etki kavramını da bilmeliyiz.

Makalelerim

İş Ortaklığı Nedir?

İş ortaklığı nedir? TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR İş ortaklığı: müşterek kontrole sahip olan tarafların, girişimin net varlıkları üzerinde haklarının bulunduğu müşterek anlaşmadır. …

Makalelerim

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Örnek

Muğla İşletmesinin TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardı doğrultusunda yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmış 3 gayrimenkulü bulunmaktadır. Gayrimenkullerin detayları aşağıdaki gibidir:                                                          Maliyet    …

Makalelerim

Gerçeğe Uygun Değer Nedir?

Gerçeğe uygun değer nedir? Örneklerle ve açıklama TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ Gerçeğe uygun değerin tanımı ; Standart 9. Paragraf 9 TFRS, gerçeğe uygun …

Makalelerim

Ertelenmiş Vergi Varlığı Ne Demektir?

Ertelenmiş vergi varlığı ne demektir, örnekle ertelenmiş vergi varlığı TMS 12 GELİR VERGİLERİ Ertelenmiş vergi varlıkları: Aşağıdaki durumlarda gelecek dönemlerde geri kazanılacak olan gelir vergisi …

ertelenmiş vergi
Makalelerim

Geçici Farklar Ne Demektir?

Ertelenmiş vergi konusuna ilişkin, geçici farklar ne demektir? TMS 12 GELİR VERGİLERİ Geçici Farklar : Bir varlığın veya borcun (yükümlülüğün) bilançodaki muhasebe değeri (MD) ile …

Makalelerim

Devamlı Farklar Ne Demektir?

Ertelenmiş vergi konusuna ilişkin, devamlı farklar ne demektir TMS 12 GELİR VERGİLERİ Devamlı farklar aynı zamanda sürekli farklar olarak da geçmektedir. Geçici ve Sürekli Farklar …

Makalelerim

TMS 12 Gelir Vergileri

Ertelenmiş vergi konusuna ilişkin, indirilebilir geçici farlar, vergilendirilebilir geçici farklar ne demektir? TMS 12 GELİR VERGİLERİ DEFTER (MUHASEBE ) DEĞERİ>VERGİ DEĞERİ=>İNDİRİLEBİLİR GEÇİCİ FARK ÖRNEKLER Ertelenmiş …

Makalelerim

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

D… İşletmesi, 1.1.2009 tarihinde bir yönetim binasını 1.100.000 TL sına 5 yıl vadeli, yıllık taksitlerle ödenmek üzere satın almıştır. Alış tarihinde, bu taksitlerin peşin değeri …

Makalelerim

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

Bir işletme, 2.1.2009 tarihinde, 200.000 TL maliyet bedeli olan bir TIR taşıtını peşin satın almıştır. Yararlı ömrü 10 yıldır. Kalıntı değeri 50.000 TL olarak tahmin …

Makalelerim

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

Bir işletme, 1.1.2012 tarihinde bir yönetim binasını 1.250.000 TL’ye 5 yıl vadeli, yıllık taksitlerle ödenmek üzere satın almıştır. Alış tarihinde, bu taksitlerin peşin değeri 1.000.000 …

Makalelerim

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

Bir işletme, 1.1.2012 tarihinde bir yönetim binası yapmak üzere 1.200.000 TL’ye 5 yıl vadeli, yıllık taksitlerle ödenmek üzere satın almıştır.  Arsa bedeli bu tutara dahil …

Makalelerim

TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

31. Bir işletme, 1.1.2010 tarihinde, bir maddi olmayan duran varlığı, 100.000 TL peşin eşdeğer bedelle, 20 yıl kullanmak üzere satın almıştır.  İşletme, yeniden değerleme modelini  …

Makalelerim

TFRS 15 Hasılat

Bir işletme, 01.12.2013 tarihinde, 6 ay vadeli, aylık eşit taksit ödemeli, 200.000 TL değerinde mal satmıştır. Satış sonucundaki alacağın peşin değeri 194.000 TL olarak hesaplanmıştır. …

Makalelerim

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

Bir işletme, 01.01.2013 tarihinde,  peşin değeri 1.000.000 TL olan bir fabrika binası satın almıştır.  Bu binanın arsa payı 400.000 TL, bina payı 600.000 TL olarak …

Makalelerim

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

Bir işletme, 01.01.2010 tarihinde, bir maddi olmayan duran varlığı, 100.000 TL peşin eşdeğer bedelle, 10 yıl kullanmak üzere satın almıştır.  İşletme, yeniden değerleme modelini kullanmaktadır.  …

Makalelerim

Hisse Başına Kazanç

B…AŞ’nin 30.000 adet hissesi 1 Ocak 2013 itibariyle dolaşımdadır. 1 Temmuz 2013’de 15.000 adet bedelsiz hisse senedi ortaklara verilmiştir. 1 Ekim 2013’de ise 10.000 adet …

Makalelerim

Azınlık Payı Ne Demektir?

Azınlık payı ne demektir?  (TFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR) Azınlık payı terimi TFRS 10 da Kontrol Gücü Olmayan paylar olarak geçmektedir. Örnek verirsek A şirketi …

Makalelerim

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri

AX… AŞ,  BY… AŞ’nin  % 25’ini 350.000 TL’ye 3.3.2013 tarihinde satın almıştır.  Yine, 30.7.2013’de  %15 hissesini 220.000 TL’ye satın almıştır. 30.09.2014 tarihinde, %15 hisseyi 255.000 …

yatırım amaçlı gayrimenkuller
Makalelerim

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

2015 sonunda bina değerinde bir değişiklik olmadığı varsayımına göre, 31.12.2015 tarihi itibariyle gerekli yevmiye maddesini alternatif yaklaşıma göre yapınız. CEVAP; (TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR) …

yatırım amaçlı gayrimenkuller
Makalelerim

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

ABC işletmesi, 1.1.2010 tarihinde bir yönetim binasını 1.200.000 TL’ye 5 yıl vadeli, yıllık taksitlerle ödenmek üzere satın almıştır. Alış tarihinde, bu taksitlerin peşin değeri 1.000.000 …

Makalelerim

Hisse Başına Kazanç

AAA… AŞ nin, 1 Ocak 2001’de dolaşımda 20.000 adet adi hisse senedi bulunmaktadır. 1 Mayısta işletme 16.000 adet yeni hisse senedi çıkarmış, 1 Kasımda ise …

Makalelerim

TMS 12 Gelir Vergileri Örneklendirme

A şirketinin, 2014 döneminde, TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre hesapladığı; indirilebilir geçici farklar tutarı 80.000 TL ve vergilendirilebilir geçici farklar tutarı 20.000 TL’dir.  Bu …

Makalelerim

Yakinsama (Convergence) Ne Demektir?

Uluslararası finansal raporlama standartlarına “yakınsama” ne demektir? Yakınsama (convergence), dünya çapında uygulanabilecek tek bir muhasebe standartları seti oluşturulabilmesi için, ilgili kuruluşların birlikte çalışmalarını ifade etmektedir. …

Makalelerim

Ufrs’de Olağanüstü Gelirler Ve Giderlerin Durumu

Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre düzenlenen kapsamlı gelir tablosunda, “olağanüstü gelirler/karların” ve “olağanüstü giderler/zararların” durumu CEVAP: Kapsamlı Gelir Tablosunda sunulacak kalemleri açıklamakta ve herhangi bir …

Makalelerim

İnşaat Sözleşmeleri Tamamlanma Yüzdesi

Tamamlanma yüzdesinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler nelerdir?  CEVAP 108; TMS 11, 30. PARAGRAF, Bir sözleşmenin tamamlanma aşaması çeşitli yollarla belirlenebilir. Yüklenici işletme, yapılan işi güvenilir biçimde …

Makalelerim

İnşaat Sözleşmeleri

TA… İnşaat işletmesi, tünel inşaatı taahhüt işi almıştır. İşin sonucu güvenilir biçimde ölçülebilmektedir ve kar öngörüsü bulunmaktadır. Taahhüt işi 3 yıl sürecektir. Sözleşme hasılatı sabit …

Makalelerim

Sermayenin Nominal Korunması Ne Demektir?

Sermayenin Nominal Korunması ne demektir? CEVAP; (KAVRAMSAL ÇERÇEVE) Sermayenin Nominal Olarak Korunması (Finansal Sermayenin Devamlılığı): Bu kavrama göre,dönem içinde hissedarlara yapılan ödemeler ve onların işletmeye …

Makalelerim

TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER, TMS 2 STOKLAR

Bir tarım işletmesi kanola yetiştirmektedir. Kanola tohumu, ekilmesi, sulaması, çapalanması, hasadı gibi işçilik ve malzeme giderleri peşin 120.000 TL tutmuştur ve hesaplara kaydedilmiştir. Hasatta 10.000 …

Makalelerim

TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER, TMS 2 STOKLAR

Bir tarım işletmesi kivi yetiştirmektedir. Kivinin bakımı, sulaması, çapalanması, hasadı gibi işçilik ve malzeme giderleri peşin 120.000 TL tutmuştur ve hesaplara kaydedilmiştir. Hasatta 10.000 kg …

Makalelerim

TMS 2 Stoklar

Bir işletmenin bilanço tarihi itibariyle, ilk madde yönünden %100, direkt işçilik yönünden %80 ve GÜG yönünden %70 tamamlanma dereceleri olan yarı mamul stoklarının defter maliyet …

Makalelerim

TMS 2 Stoklar

Bir işletmenin bilanço tarihi itibariyle yarı mamul stoklarının defter değeri 240.000 TL’dir. Bu stokların tamamlanması için 40.000 TL’lik gider gerekmektedir. Stokların mamul hale gelmesi durumunda …

Makalelerim

TMS 2 Stoklar

Bir işletme, 1.12.2012 tarihinde, 4 ay vadeli, 1.200 TL’ye senetle mal almıştır. Bu senedin 1.12.2012 tarihindeki  (peşin)  değeri 1.020 TL olarak hesaplanmıştır.  Alış tarihindeki ve …

Makalelerim

TMS 18 Hasılat

Bir işletme, 01.12.2013 tarihinde, 6 ay vadeli, aylık eşit taksit ödemeli, 200.000 TL değerinde mal satmıştır. Satış sonucundaki alacağın peşin değeri 194.000 TL olarak hesaplanmıştır. …

Makalelerim

TMS 18 Hasılat

Bir bilgisayar yazılım firması bir müşteri adına özel bir program üretmek üzere anlaşma yapmıştır. Programın tamamlanması için planlanan süre 3 yıl ve işin bedeli 900.000 …

Makalelerim

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

BA… İnşaat işletmesi, yol inşaatı taahhüt işi almıştır. İşin sonucu güvenilir biçimde ölçülebilmektedir ve kar öngörüsü bulunmaktadır. Taahhüt işi 4 yıl sürecektir. Sözleşme hasılatı sabit …

Makalelerim

TMS 34 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA

Ara dönem finansal tabloların asgari içeriğini nelerdir? CEVAP 16 ; Ara dönem finansal raporun asgari içeriği  Ara dönem finansal rapor asgari olarak aşağıda verilen unsurlardan …

Makalelerim

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

A işletmesi, 100.000 TL maliyet bedeli ile peşin almış olduğu ithal malının değeri, 2013 sonunda 85.000 TL’ye düşmüştür. İşletme bunları satamamış, ancak, döviz kurları yükseldiği …

Makalelerim

KAVRAMSAL ÇERÇEVENİN AMACI NEDİR?

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçevenin Amacını Nedir? KAVRAMSAL ÇERÇEVE Kavramsal Çerçeve, işletme dışındaki kullanıcılar için hazırlanan ve sunulan finansal tabloların tabi olacakları usul ve esasları …

Makalelerim

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ

İşletme hisse başına kazanç bilgilerini bireysel finansal tablolarında kapsamlı gelir tablosunda sunar ve dipnotlarında açıklar. Bu soruda işletmenin sadece adi hisse senedi olması halinde hisse …

Makalelerim

CDS, (CREDİT DEFAULT SWAP) NEDİR?

CDS, (Credit Default Swap) Türkçe’de buna “Kredi risk primi” “Temerrüt takası sözleşmesi” “Batık Borçlar İçin Sigorta Primi” veya “Kredi İflas Takası Primi” deniliyor. Ülke CDS’lerinde …

Makalelerim

NAKİT SERMAYE ARTIŞI FAİZ İNDİRİMİ

Nakit Sermaye Artışı Faiz İndirimine Dair Soru-Cevap ve Uygulama Örneği Cevaplar 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10’uncu maddesi ışığında verilmiştir; Soru: Nakit …