Makalelerim

Nakit Akış Eğitimi

iletisim@meltemakoz.com Nakit Akışı Projeksiyonu (Tahmin Modeli) Nedir ? Nakit akış tabloları CFO’lar ve finans yöneticileri tarafından, kaynaklarının ve fon kullanımlarının gelecek ayların operasyonları için gerekli …

Makalelerim

BEPS Nedir? Dünyadan BEPS Örnekleri

BEPS NEDİR? BEPS, Türkçeye Matrah Aşındırması ve Kar Aktarımı (Base erosion and profit shifting) olarak çevrilmiştir. BEPS, OECD’nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 15 ayrı eylem planından yani …

Makalelerim

MURABAHA

Hiç Bilmeyenler İçin Murabaha Nedir? Katılım bankalarında ihtiyaç kredisi yoktur, para elinize sayılmaz, murabaha vardır, temeli ticarete dayanır. Murabahada vade farkı vardır, faiz yoktur. Vade …

Makalelerim

Finansal İşlemler Rehberi 

Yurtdışı kaynaklı finansal işlemlere dair; “Riskli Ülkeler, Şüpheli İşlemler, İşlem Limitleri, Varlık Barışı Ve Kredi Kısıtlaması” konularını içeren Finansal İşlemler Güncel Rehberi

Makalelerim

Ev Kadınları İçin 2021 Vergi Rehberi

Ev Hanımlarına İnternetten Satışta Vergi Muafiyeti Geldi 17 Kasım 2020 salı günü yayımlanan 7256 sayılı torba kanunla, koronavirüs (Covid-19) salgınının ve Covid–19 kısıtlamalarının ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz …

Makalelerim

Özkaynak Yöntemi Nedir?

Özkaynak yöntemi nedir? TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR Özkaynak yöntemi: Yatırımın başlangıçta elde etme maliyeti ile muhasebeleştirildiği ve sonrasında bu tutarın yatırım yapılan …

Makalelerim

Önemli Etki Ne Demektir?

Önemli etki ne demektir? Örnekleriyle yazımızda bulabilirsiniz. TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR Önemli etki kavramını anlayabilmek için iştirak kavramını bilmek zorundayız;  İştirak: Yatırımcı …

Makalelerim

TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar

Müşterek faaliyet katılımcısı, yapmış olduğu yatırımı kendi finansal tablolarına hangi yöntemle ve nasıl yansıtır? TFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR HANGİ YÖNTEMLE YANSITILIR? Bu sorunun sorulma sebebi …

Makalelerim

TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar

Müşterek anlaşmalar standardına göre, iş ortaklığı katılımcısı, yapmış olduğu yatırımı kendi finansal tablolarına hangi yöntemle ve nasıl yansıtır? TFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR İş ortaklığı finansal …

Makalelerim

İştirak Nedir?

İştirak nedir? TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR İştirak: Yatırımcı işletmenin üzerinde önemli etkisinin bulunduğu işletmedir. Buradan hareketle önemli etki kavramını da bilmeliyiz.

Makalelerim

İş Ortaklığı Nedir?

İş ortaklığı nedir? TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR İş ortaklığı: müşterek kontrole sahip olan tarafların, girişimin net varlıkları üzerinde haklarının bulunduğu müşterek anlaşmadır. …

Makalelerim

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Örnek

Muğla İşletmesinin TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardı doğrultusunda yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmış 3 gayrimenkulü bulunmaktadır. Gayrimenkullerin detayları aşağıdaki gibidir:                                                          Maliyet    …

ertelenmiş vergi
Makalelerim

Geçici Farklar Ne Demektir?

Ertelenmiş vergi konusuna ilişkin, geçici farklar ne demektir? TMS 12 GELİR VERGİLERİ Geçici Farklar : Bir varlığın veya borcun (yükümlülüğün) bilançodaki muhasebe değeri (MD) ile …

Makalelerim

Devamlı Farklar Ne Demektir?

Ertelenmiş vergi konusuna ilişkin, devamlı farklar ne demektir TMS 12 GELİR VERGİLERİ Devamlı farklar aynı zamanda sürekli farklar olarak da geçmektedir. Geçici ve Sürekli Farklar …

Makalelerim

TMS 12 Gelir Vergileri

Ertelenmiş vergi konusuna ilişkin, indirilebilir geçici farlar, vergilendirilebilir geçici farklar ne demektir? TMS 12 GELİR VERGİLERİ DEFTER (MUHASEBE ) DEĞERİ>VERGİ DEĞERİ=>İNDİRİLEBİLİR GEÇİCİ FARK ÖRNEKLER Ertelenmiş …

Makalelerim

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

D… İşletmesi, 1.1.2009 tarihinde bir yönetim binasını 1.100.000 TL sına 5 yıl vadeli, yıllık taksitlerle ödenmek üzere satın almıştır. Alış tarihinde, bu taksitlerin peşin değeri …

Makalelerim

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

Bir işletme, 1.1.2012 tarihinde bir yönetim binasını 1.250.000 TL’ye 5 yıl vadeli, yıllık taksitlerle ödenmek üzere satın almıştır. Alış tarihinde, bu taksitlerin peşin değeri 1.000.000 …

Makalelerim

TFRS 15 Hasılat

Bir işletme, 01.12.2013 tarihinde, 6 ay vadeli, aylık eşit taksit ödemeli, 200.000 TL değerinde mal satmıştır. Satış sonucundaki alacağın peşin değeri 194.000 TL olarak hesaplanmıştır. …

Makalelerim

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

Bir işletme, 01.01.2010 tarihinde, bir maddi olmayan duran varlığı, 100.000 TL peşin eşdeğer bedelle, 10 yıl kullanmak üzere satın almıştır.  İşletme, yeniden değerleme modelini kullanmaktadır.  …

Makalelerim

Hisse Başına Kazanç

B…AŞ’nin 30.000 adet hissesi 1 Ocak 2013 itibariyle dolaşımdadır. 1 Temmuz 2013’de 15.000 adet bedelsiz hisse senedi ortaklara verilmiştir. 1 Ekim 2013’de ise 10.000 adet …

Makalelerim

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri

AX… AŞ,  BY… AŞ’nin  % 25’ini 350.000 TL’ye 3.3.2013 tarihinde satın almıştır.  Yine, 30.7.2013’de  %15 hissesini 220.000 TL’ye satın almıştır. 30.09.2014 tarihinde, %15 hisseyi 255.000 …

yatırım amaçlı gayrimenkuller
Makalelerim

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

2015 sonunda bina değerinde bir değişiklik olmadığı varsayımına göre, 31.12.2015 tarihi itibariyle gerekli yevmiye maddesini alternatif yaklaşıma göre yapınız. CEVAP; (TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR) …

yatırım amaçlı gayrimenkuller
Makalelerim

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

ABC işletmesi, 1.1.2010 tarihinde bir yönetim binasını 1.200.000 TL’ye 5 yıl vadeli, yıllık taksitlerle ödenmek üzere satın almıştır. Alış tarihinde, bu taksitlerin peşin değeri 1.000.000 …

Makalelerim

Hisse Başına Kazanç

AAA… AŞ nin, 1 Ocak 2001’de dolaşımda 20.000 adet adi hisse senedi bulunmaktadır. 1 Mayısta işletme 16.000 adet yeni hisse senedi çıkarmış, 1 Kasımda ise …

Makalelerim

Yakinsama (Convergence) Ne Demektir?

Uluslararası finansal raporlama standartlarına “yakınsama” ne demektir? Yakınsama (convergence), dünya çapında uygulanabilecek tek bir muhasebe standartları seti oluşturulabilmesi için, ilgili kuruluşların birlikte çalışmalarını ifade etmektedir. …

Makalelerim

İnşaat Sözleşmeleri

TA… İnşaat işletmesi, tünel inşaatı taahhüt işi almıştır. İşin sonucu güvenilir biçimde ölçülebilmektedir ve kar öngörüsü bulunmaktadır. Taahhüt işi 3 yıl sürecektir. Sözleşme hasılatı sabit …

Makalelerim

TMS 2 Stoklar

Bir işletmenin bilanço tarihi itibariyle, ilk madde yönünden %100, direkt işçilik yönünden %80 ve GÜG yönünden %70 tamamlanma dereceleri olan yarı mamul stoklarının defter maliyet …

Makalelerim

TMS 2 Stoklar

Bir işletmenin bilanço tarihi itibariyle yarı mamul stoklarının defter değeri 240.000 TL’dir. Bu stokların tamamlanması için 40.000 TL’lik gider gerekmektedir. Stokların mamul hale gelmesi durumunda …

Makalelerim

TMS 2 Stoklar

Bir işletme, 1.12.2012 tarihinde, 4 ay vadeli, 1.200 TL’ye senetle mal almıştır. Bu senedin 1.12.2012 tarihindeki  (peşin)  değeri 1.020 TL olarak hesaplanmıştır.  Alış tarihindeki ve …

Makalelerim

TMS 18 Hasılat

Bir işletme, 01.12.2013 tarihinde, 6 ay vadeli, aylık eşit taksit ödemeli, 200.000 TL değerinde mal satmıştır. Satış sonucundaki alacağın peşin değeri 194.000 TL olarak hesaplanmıştır. …

Makalelerim

TMS 18 Hasılat

Bir bilgisayar yazılım firması bir müşteri adına özel bir program üretmek üzere anlaşma yapmıştır. Programın tamamlanması için planlanan süre 3 yıl ve işin bedeli 900.000 …

Makalelerim

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

BA… İnşaat işletmesi, yol inşaatı taahhüt işi almıştır. İşin sonucu güvenilir biçimde ölçülebilmektedir ve kar öngörüsü bulunmaktadır. Taahhüt işi 4 yıl sürecektir. Sözleşme hasılatı sabit …

Makalelerim

KAVRAMSAL ÇERÇEVENİN AMACI NEDİR?

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçevenin Amacını Nedir? KAVRAMSAL ÇERÇEVE Kavramsal Çerçeve, işletme dışındaki kullanıcılar için hazırlanan ve sunulan finansal tabloların tabi olacakları usul ve esasları …

Makalelerim

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ

İşletme hisse başına kazanç bilgilerini bireysel finansal tablolarında kapsamlı gelir tablosunda sunar ve dipnotlarında açıklar. Bu soruda işletmenin sadece adi hisse senedi olması halinde hisse …

Makalelerim

CDS, (CREDİT DEFAULT SWAP) NEDİR?

CDS, (Credit Default Swap) Türkçe’de buna “Kredi risk primi” “Temerrüt takası sözleşmesi” “Batık Borçlar İçin Sigorta Primi” veya “Kredi İflas Takası Primi” deniliyor. Ülke CDS’lerinde …