Recent Posts

Posted in UFRS Soru-Cevap

Nakit Akış Tablosu Nedir? Nasıl Hazırlanır? Nakit Akış Tablosu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Bu yazıda doğrudan yöntemle yapılan nakit akış tablosu üzerinde durulmuştur. Doğrudan yöntemle yapılan nakit akış tablosu muhasebe bilgisi olmayan yöneticilerin…

Posted in UFRS Soru-Cevap

EBITDA (FAVÖK) ÇARPANI İLE ŞİRKET DEĞERLEMESİ NEDİR?

ŞİRKET DEĞERLEMESİNDE ÇARPAN NE DEMEKTİR? Çarpan, bir varlığın piyasa değerini (market equity-ME) veya firma değerini (Enterprise Value -EV), finansal tablolar aracılığıyla hesaplanan “EBITDA”, “satışlar”…

Posted in UFRS Soru-Cevap

EBITDA Nedir ve Nasıl Hesaplanır? EBITDA Hesaplarken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

EBITDA NEDİR? İngilizce bir terim olan EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) kavramının kısaltmasıdır. EBİTDA,…

Posted in Vergi

YATIRIM PROJELERİNDE PRATİK KARLILIK ANALİZİ

Bu yazıda özellikle enflasyonist ve kur artışı olan bir ekonomide yapılacak yatırımların karlılık analizinde dikkat edilmesi gereken genel hatlar üzerine…

Posted in Vergi

BEPS NEDİR? DÜNYADAN BEPS ÖRNEKLERİ

BEPS, Türkçeye Matrah Aşındırması ve Kar Aktarımı (Base erosion and profit shifting) olarak çevrilmiştir. BEPS, OECD’nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 15 ayrı…

Posted in Vergi

ULUSLARARASI FAİZSİZ FİNANS STANDARTLARI

İslami  bankalar,  katılım  bankaları  veya  diğer faizsiz finansal kurumlar faizsiz ve İslami esaslara  uygun  işlem  yapmaktadırlar. Bu işlemlerin biçim ve…

Posted in Vergi

NET İŞLETME SERMAYESİ ŞİRKET DEĞERİNİ BELİRLER

Net İşletme Sermayesi Şirket Değerini Belirler!Net işletme sermayesi bir şirketin likidite, etkililik ve genel sağlık ölçüsüdür. Çünkü net işletme sermayesi…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 114 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER İLK MUHASEBELEŞTİRME VE SONRAKİ DÖNEMLERDE NASIL DEĞERLENİR?

114. Yatırım amaçlı gayrimenkuller ilk muhasebeleştirmede ve sonraki dönemlerde nasıl değerlenmektedir?          CEVAP; TMS 40 YATIRIM AMAÇLI HAYRİMENKULLER Yatırım amaçlı gayrimenkul,…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 113 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKUL NE DEMEKTİR?

113.Yatırım amaçlı gayrimenkul ne demektir? CEVAP; TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER Gayrimenkuller; sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul ve yatırım amaçlı gayrimenkul…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 110 – UFRS’NA GÖRE KARŞILIK NE DEMEKTİR?

110. Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre karşılık ne demektir? CEVAP; (TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR) Karşılık: Gerçekleşme…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 103 – “KARŞILIK” İLE “KOŞULLU BORÇLAR”I FARKLARI NELERDİR?

103. Standartlara göre “karşılık” ile “koşullu borçlar”ı kısaca karşılaştırınız, farklarını belirtiniz. CEVAP ; (TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 99 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER İLE SAHİBİ TARAFINDAN KULLANILAN GAYRİMENKULLERİN FARKI NEDİR?

99. Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller ile yatırım amaçlı gayrimenkuller arasındaki farkı örneklerle açıklayınız. CEVAP ;  (TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER) …

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 96 – ÖZKAYNAK YÖNTEMİ NEDİR?

96. Özkaynak yöntemi nedir? CEVAP; (TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR)      STANDARTTAKİ TANIM; Özkaynak yöntemi: Yatırımın başlangıçta elde etme…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 95 – ÖNEMLİ ETKİ NE DEMEKTİR?

95. Önemli etki ne demektir, örneklerle açıklayınız. CEVAP; (TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR) Önemli etki kavramını iştirak kavramını…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 93 – TFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR

93. Müşterek anlaşmalar standardına göre, müşterek faaliyet katılımcısı, yapmış olduğu yatırımı kendi finansal tablolarına hangi yöntemle yansıtır, nasıl yansıtır, açıklayınız….

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 92 – TFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR

92. Müşterek anlaşmalar standardına göre, iş ortaklığı katılımcısı, yapmış olduğu yatırımı kendi finansal tablolarına hangi yöntemle yansıtır, nasıl yansıtır, açıklayınız….

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 78 – İŞTİRAKLERDEKİ DEĞER ARTIŞI, KAÇ TÜRLÜ MUHASEBELEŞTİRİLİR?

78. İştiraklerdeki yatırımlardaki değer artışı, finansal araçlar standardına göre kaç türlü muhasebeleştirilir, açıklayınız.    CEVAP;  (TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR) Özkaynak yöntemi…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 89 – MADDİ DURAN VARLIKLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİ NE DEMEKTİR?

89. Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi ne demektir? CEVAP ; (TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR) Maddi duran varlıkların yeniden değerlenmesi …

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 88 – DEĞER ARTIŞ FONLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR?

88. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme modeli kapsamında değerlenirken değer artış fonları nasıl muhasebeleştirilir? CEVAP;  (TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR)    …

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 87 – TMS 16’YA GÖRE AMORTİSMAN YÖNTEMLERİ NELERDİR?

87. Maddi Duran Varlıklar standardında geçen amortisman yöntemleri nelerdir? CEVAP; (TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR) Standartın 62.paragrafında bu yöntemler açıklanmıştır….

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 86 – Maddi duran varlıklar sonraki dönemlerde nasıl değerlenir?

86. Maddi duran varlıklar sonraki dönemlerde nasıl değerlenir? CEVAP; (TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR) ilk muhasebeleştirme sırasında varlık maliyet bedeli…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 85 – MADDİ DURAN VARLIKLAR İLK MUHASEBELEŞTİRMEDE HANGİ DEĞERLE KAYDEDİLİR?

85. Maddi duran varlıklar ilk muhasebeleştirmede hangi değerle kaydedilir? CEVAP ; (TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR) İlk muhasebeleştirmede maddi duran…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 90 – MADEN İŞLETMELERİNDE, “ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME VARLIĞI “NDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLAYINIZ?

90. Maden işletmelerinde, “Araştırma ve Geliştirme Varlığı “ nda değer düşüklüğü olabilir mi? Örnek vererek açıklayınız. CEVAP;  (TFRS 6 MADEN…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 77 – İŞTİRAKLER VE İŞ ORTAKLIKLARI FİNANSAL TABLOLARDA HANGİ YÖNTEME GÖRE RAPORLANIR?

77.iştirakler ve iş ortaklıkları finansal tablolarda raporlanırken hangi yönteme göre raporlama yapılır? CEVAP ; (TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 76 – İŞTİRAK NEDİR?

76. İştirak nedir? CEVAP; (TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR) İştirak: Yatırımcı işletmenin üzerinde önemli etkisinin bulunduğu işletmedir. Buradan…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 75 – TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR, TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

75. İşletme maliyet değeri 100.000 ve birikmiş amortismanı 80.000 TL olan bir makinesini eskiyen teknolojisi nedeniyle kullanımdan kaldırmış ve satışına…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 74 – TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR

CEVAP; (TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR) 74. İşletme bir dava ile karşı karşıyadır ve avukatlardan alınan bilgilere…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 73 – İŞ ORTAKLIĞI NEDİR?

73. İş ortaklığı nedir? CEVAP; (TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR) İş ortaklığı: müşterek kontrole sahip olan tarafların, girişimin…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 72 – İNDİRİLEBİLİR GEÇİCİ FARKLAR BİLANÇOYA NASIL YANSIR?

72. İndirilebilir geçici farklar, bilançoya nasıl yansır? Açıklayınız. CEVAP; (TMS 12 GELİR VERGİLERİ) İndirilebilir geçici farklar; bunlar gelecek dönemlerde faydalanma…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 71 – TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

71. Muğla İşletmesinin TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardı doğrultusunda yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmış 3 gayrimenkulü bulunmaktadır. Gayrimenkullerin detayları…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 69 – GERÇEĞE UYGUN DEĞER NEDİR?

69. Gerçeğe uygun değer nedir? Örneklerle açıklayınız. CEVAP ; (TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ) Gerçeğe uygun değerin tanımı ;…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 68 – FİNANSAL TABLOLARIN KONSOLİDASYONUNDA YAPILMASI GEREKEN BAŞLICA GİDERMELERİ/ELİMİNASYONLARI SIRALAYINIZ.

68. Finansal tabloların konsolidasyonunda yapılması gereken başlıca gidermeleri/eliminasyonları sıralayınız. CEVAP ; (TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME) 1) Sermaye…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 63 – ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI NE DEMEKTİR?

63. Ertelenmiş vergi varlığı ne demektir, örnek vererek açıklayınız. CEVAP; (TMS 12 GELİR VERGİLERİ) Ertelenmiş vergi varlıkları: Aşağıdaki durumlarda gelecek…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 62 – ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ TESTİNE TABİ TUTULABİLİR Mİ?

62. Ertelenmiş vergi varlığı değer düşüklüğü testine tabi tutulabilir mi? Açıklayınız. CEVAP; (TMS 12 GELİR VERGİLERİ) Genel kural olarak, değer…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 61 – GEÇİCİ FARKLAR NE DEMEKTİR?

61. Ertelenmiş vergi konusuna ilişkin, geçici farklar ne demektir. Örnekler veriniz. CEVAP; (TMS 12 GELİR VERGİLERİ) Geçici Farklar : Bir…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 60 – DEVAMLI FARKLAR NE DEMEKTİR?

60. Ertelenmiş vergi konusuna ilişkin, devamlı farklar ne demektir. Örnekler veriniz. Cevap; (TMS 12 GELİR VERGİLERİ) Devamlı farklar aynı zamanda…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 59 – TMS 12 GELİR VERGİLERİ

59.Ertelenmiş vergi konusuna ilişkin, indirilebilir geçici farlar, vergilendirilebilir geçici farklar ne demektir, örnekler veriniz. CEVAP; (TMS 12 GELİR VERGİLERİ) (a)…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 56 – TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

56. D… İşletmesi, 1.1.2009 tarihinde bir yönetim binasını 1.100.000 TL sına 5 yıl vadeli, yıllık taksitlerle ödenmek üzere satın almıştır….

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 52 – BİRLEŞME KARI NASIL ORTAYA ÇIKAR, NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR?

52. Birleşme karı nasıl ortaya çıkar, nasıl muhasebeleştirilir? CEVAP; (TFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ) Birleşme karı olarak bahsedilen ŞEREFİYE dir. Şerefiye,…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 51 – Bireysel finansal tablo ne demektir, hangi şirketler bireysel finansal tablo hazırlar, açıklayınız.

51. Bireysel finansal tablo ne demektir, hangi şirketler bireysel finansal tablo hazırlar, açıklayınız. CEVAP ; (TMS 27) CEVAP 51 ; …

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 50 – Bireysel finansal tablo ile konsolide finansal tablo farklarını açıklayınız.

50. Bireysel finansal tablo ile konsolide finansal tablo farklarını açıklayınız. CEVAP; (UFRS 10 TMS 27) Cevap 50 ;  Bir şirketin…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 49 – TFRS 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER

49. Bir varlık işletme yönetimi tarafından satış amaçlı olarak yeniden sınıflandırılırken dönen varlıklara hangi değeri ile aktarılır? CEVAP ; (TFRS…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 43 – TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDI

43.Bir işletme, satmış olduğu ürünleri, müşterilerin alım tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde görülen her türlü üretim hatasına ilişkin onarım…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 42 – TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

42. Bir işletme, kira geliri elde etmek için bir binayı 01.01.2010 tarihinde 1.000.000 TL peşin eşdeğer bedelle satın almıştır. Binanın…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 40 – TMS 8 MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

40. Bir işletme, bir Muhasebe Tahmininde Değişikliği, geçmişe, cari döneme ve geleceğe ilişkin nasıl uygular, kısaca açıklayınız. CEVAP; (TMS 8…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 39 – TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ” STANDARDI

39. Bir işletme, bir finansal kiralama şirketinden, peşin değeri 1.000.000 TL olan bir iş makinesini, 1.1.2010 tarihinde,  20 yıl vade…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 38 – TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDI

38. Bir işletme, 3 yıl garanti ile buzdolabı satmaktadır. İstatistik verilere göre, her 100 buzdolabının % 60’ı hatasız, %30’u az…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 37 – TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

37. Bir işletme, 2.1.2009 tarihinde, 200.000 TL maliyet bedeli olan bir TIR taşıtını peşin satın almıştır. Yararlı ömrü 10 yıldır….

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 33 – TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

33. Bir işletme, 1.1.2012 tarihinde bir yönetim binasını 1.250.000 TL’ye 5 yıl vadeli, yıllık taksitlerle ödenmek üzere satın almıştır. Alış…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 32 – TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

32. Bir işletme, 1.1.2012 tarihinde bir yönetim binası yapmak üzere 1.200.000 TL’ye 5 yıl vadeli, yıllık taksitlerle ödenmek üzere satın…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 31 – TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

31. Bir işletme, 1.1.2010 tarihinde, bir maddi olmayan duran varlığı, 100.000 TL peşin eşdeğer bedelle, 20 yıl kullanmak üzere satın…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 30 – TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

30.         Bir işletme, 1.1.2010 tarihinde,  peşin eşdeğeri 1.000.000 TL olan bir fabrika binası satın almıştır.  Bu binanın arsa payı 400.000…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 29 – TFRS 15 HASILAT

29.         Bir işletme, 01.12.2013 tarihinde, 6 ay vadeli, aylık eşit taksit ödemeli, 200.000 TL değerinde mal satmıştır. Satış sonucundaki alacağın…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 27 – TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

27. Bir işletme, 01.01.2013 tarihinde,  peşin değeri 1.000.000 TL olan bir fabrika binası satın almıştır.  Bu binanın arsa payı 400.000…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 26 – TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

CEVAP ; 26.        Bir işletme, 01.01.2010 tarihinde, bir maddi olmayan duran varlığı, 100.000 TL peşin eşdeğer bedelle, 10 yıl kullanmak…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 25 – İŞLETME BİRLEŞMESİ SIRASINDA OLUŞAN ŞEREFİYE NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR?

25. Bir işletme birleşmesi sırasında şerefiye oluşursa muhasebe sistemine nasıl kaydedilir? CEVAP; (TFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ) ÖZET : Bir işletme…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 23 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARDA BAĞLI ORTAKLIKLAR HANGİ YÖNTEMLE RAPORLANIR?

23. Bağlı ortaklıklar konsolide finansal tablolarda hangi yöntemle raporlanır? CEVAP; (TFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR) Bağlı ortaklıklar satın alma yöntemi…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 21 – TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ

21. B…AŞ’nin 30.000 adet hissesi 1 Ocak 2013 itibariyle dolaşımdadır. 1 Temmuz 2013’de 15.000 adet bedelsiz hisse senedi ortaklara verilmiştir….

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 20 – AZINLIK PAYI NE DEMEKTİR?

20. Azınlık payı ne demektir?  CEVAP ; (TFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR) Azınlık payı terimi TFRS 10 da Kontrol Gücü…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 19 – TFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ

19. AX… AŞ,  BY… AŞ’nin  % 25’ini 350.000 TL’ye 3.3.2013 tarihinde satın almıştır.  Yine, 30.7.2013’de  %15 hissesini 220.000 TL’ye satın…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 18 – TMS 38′ e göre Araştırma ve Geliştirme Varlığı ne demektir?

18.         Araştırma ve Geliştirme Varlığı ne demektir, nasıl itfa edilir, kısaca açıklayınız. araştırma ve geliştirme  varlığı diyebilmemiz için gider değil…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 17 – TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

17. Araştırma ve geliştirme harcamaları Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardına göre nasıl muhasebeleştirilir? ÖZET : TEMEL PRENSİP ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN GİDER…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 15 – TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

15. 2015 sonunda bina değerinde bir değişiklik olmadığı varsayımına göre, 31.12.2015 tarihi itibariyle gerekli yevmiye maddesini alternatif yaklaşıma göre yapınız….

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 14 – TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

14. ABC işletmesi, 1.1.2010 tarihinde bir yönetim binasını 1.200.000 TL’ye 5 yıl vadeli, yıllık taksitlerle ödenmek üzere satın almıştır. Alış…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 13 – TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

13. AAA anonim şirketi, 1.200.000 TL bedelle, 10 yıl taksitle, 1.1.2012 tarihinde bir bina satın almıştır.  Bu değerin 240.000 TL’si…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 12 – TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ

12. AAA… AŞ nin, 1 Ocak 2001’de dolaşımda 20.000 adet adi hisse senedi bulunmaktadır. 1 Mayısta işletme 16.000 adet yeni…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 11 – TFRS 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER

11. AAA İşletmesinin, 1.1.2010 tarihinde 500.000 TL peşin değerle almış olduğu bir iş makinesi vardır.  Yararlı ömrü 10 yıl, tahmini…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 8 – TMS 12 GELİR VERGİLERİ

8. A şirketinin, 2014 döneminde, TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre hesapladığı; indirilebilir geçici farklar tutarı 80.000 TL ve vergilendirilebilir…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 5 – TMS 37 KARŞILIKLAR, MUHTEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER

5.2011 yılında, bir tur sırasında şirketin ürettiği otobüslerden birinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Tur şirketi, bu yangının üretim hatasından…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 3 – TFRS 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER

3. 1 yıl içinde satışı düşünülen binanın kayıtlı değeri 200.000 TL, birikmiş amortismanı 10.000 TL ve gerçeğe uygun değeri 150.000…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 112 – YAKINSAMA (CONVERGENCE) NE DEMEKTİR?

112. Uluslararası finansal raporlama standartlarına “yakınsama” ne demektir,  kısaca açıklayınız. CEVAP  112:  Yakınsama (convergence) ise, dünya çapında uygulanabilecek tek bir…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 111 – TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU, TFRS1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

111. Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre, bir işletme standartlara uygun ilk finansal raporunu 31.12.2013 tarihinde düzenleyecekse, karşılaştırma açısından hangi tarihli…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 109 – UFRS’DE OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE GİDERLERİN DURUMU

109. Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre düzenlenen kapsamlı gelir tablosunda, “olağanüstü gelirler/karların” ve “olağanüstü giderler/zararların” durumunu açıklayınız. CEVAP 109  :…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 108 – İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

108. Tamamlanma yüzdesinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler nelerdir?  CEVAP 108; TMS 11, 30. PARAGRAF, Bir sözleşmenin tamamlanma aşaması çeşitli yollarla belirlenebilir….

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 107 – İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

107. TA… İnşaat işletmesi, tünel inşaatı taahhüt işi almıştır. İşin sonucu güvenilir biçimde ölçülebilmektedir ve kar öngörüsü bulunmaktadır. Taahhüt işi…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 105 – STOKLAR STANDARDINA GÖRE NET GERÇEKLEŞEBİLİR DEĞER NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

105. Stoklar standardına göre net gerçekleşebilir değer nedir, nasıl hesaplanır? CEVAP 105 ; (TMS 2 STOKLAR) Net gerçekleşebilir değer nedir?;…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 104 – STOKLAR İLK MUHASEBELEŞTİRMEDE VE BİLANÇO DÖNEMLERİNDE HANGİ DEĞER İLE DEĞERLENİR?

104. Stoklar ilk muhasebeleştirmede ve bilanço dönemlerinde hangi değer ile değerlenir? CEVAP 104 ; (TMS 2 STOKLAR) Stoklar ilk muhasebeleştirmede…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 102 – SERMAYENİN ÜRETİM GÜCÜNÜN KORUNMASI NE DEMEKTİR?

102. Sermayenin Üretim Gücünün Korunması (Fiziki Sermayenin Devamlılığı) ne demektir, kısaca açıklayınız, bir örnek veriniz. Cevap 102; (KAVRAMSAL ÇERÇEVE) Sermayenin…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 101 – SERMAYENİN NOMİNAL KORUNMASI NE DEMEKTİR?

101. Sermayenin Nominal Korunması ne demektir, kısaca açıklayınız, bir örnek veriniz. CEVAP; (KAVRAMSAL ÇERÇEVE) Cevap 101; Sermayenin Nominal Olarak Korunması…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 100 – TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU

100. Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ile durdurulan faaliyetler hangi finansal tabloların hangi bölümünde yer alır? Cevap 100; (TMS…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 98 – TMS 8 MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

98. Politikalarının Seçilmesi ve Uygulanması sırasında, standartta düzenleme yoksa neler yapılır, kısaca açıklayınız. CEVAP 98; (TMS 8:  10, 11, 12.PARAGRAF)…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 97 – TFRS MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT

97. Peşin fiyatına vadeli satış durumunda hâsılat hangi değerle kaydedilir? CEVAP; (TFRS MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT) CEVAP 97; Hasılat gerçeğe uygun…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 94 – NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN HAZIRLANMASINDA “BRÜT YÖNTEM” VE “NET YÖNTEM” NEDİR?

94. Nakit akış tablosunun hazırlanmasında “brüt yöntem” ( dolaysız yönteme, direkt yönteme) ve “net yöntem” (dolaylı yönteme, endirekt yönteme)  nedir,…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 84 – TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

84. Konsolidasyon amacı ile yurtdışındaki bağlı ortaklığın finansal tabloları farklı bir para birimine çevrilirken finansal durum tablosu için hangi tarihli…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 83 – KAVRAMSAL ÇERÇEVE

83. Kavramsal Çerçeve’nin çok iyi bir şekilde anlaşılması neden önemlidir? CEVAP 83; Muhasebe standartlarının en temel özelliği kural bazlı değil…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 82 – KAVRAMSAL ÇERÇEVE’NİN TEMEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

82. Kavramsal Çerçeve’de belirtilen temel niteliksel özellikler nelerdir? CEVAP 82; (KAVRAMSAL ÇERÇEVE) Temel niteliksel özellikler, ihtiyaca uygunluk ve gerçeğe uygun…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 81 – KAVRAMSAL ÇERÇEVE’DE BELİRTİLEN DESTEKLEYİCİ NİTELİKSEL ÖZELLİKLER NELERDİR?

81. Kavramsal Çerçeve’de belirtilen destekleyici niteliksel özellikler nelerdir? CEVAP 81; (KAVRAMSAL ÇERÇEVE) Destekleyici niteliksel özellikler ;  Karşılaştırılabilirlik, doğrulanabilirlik, zamanında sunum…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 80 – TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU

80. Kapsamlı gelir tablosu ne demektir, kaç türlü sunulur, kısaca belirtiniz. CEVAP 80; (TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU) Kapsamlı gelir…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 79 – TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME

79. İştiraklere yatırımlardaki değer artışı, finansal araçlar standardına göre kaç türlü muhasebeleştirilir, nasıl muhasebeleştirilir, açıklayınız. CEVAP 79; (TMS 39 FİNANSAL…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 70 – TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU

70. Giderlerin gelir tablosu içinde sunumu kaç türlü olur, bunları kısaca belirtiniz. MSUGT’deki sunum ile karşılaştırınız. CEVAP 70; (TMS 1…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 66 – TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME

66. Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına göre finansal varlıklar bilançoda nasıl sınıflandırılır? CEVAP 66; (TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 65 – TMS 39’A GÖRE FİNANSAL BORÇLAR NASIL SINIFLANDIRILIR?

65. TMS 39 Finansal Araçlar Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına göre finansal borçlar nasıl sınıflandırılır? CEVAP 65; (TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR:…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 64 – TMS 39!A GÖRE FİNANSAL VARLIKLAR KAÇ SINIFTA TOPLANIR?

64. Finansal araçlar standartlarına göre, finansal varlıklar kaç sınıfta toplanır, bunları yazınız.  Bu sınıflar hangi değerlerle ölçülür, yanlarına yazınız. CEVAP…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 58 – TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME, TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ

58. DD… AŞ, hisse senedine dönüştürülebilir %10 yıllık faizli,  1.000 TL nominal değerinde tahvil ihraç etmiştir.  Opsiyon hakkı tahvil hamiline…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 54 – BORÇLANMA MALİYETLERİ NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR?

54. Borçlanma maliyetleri nasıl muhasebeleştirilir? CEVAP 54; (TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ) Bir ÖZELLİKLİ VARLIĞIN elde edilmesi, inşası veya üretimi ile…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 53 – BORÇLANMA MALİYETLERİ HANGİ DURUMDA AKTİFLEŞTİRİLİR?

53. Borçlanma maliyeti standardına göre, borçlanma maliyetleri hangi durumda aktifleştirilir, hangi durumda giderleştirilir, açıklayınız. Türk vergi mevzuatı uygulaması ile karşılaştırınız….

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 51 – BİREYSEL FİNANSAL TABLO NE DEMEKTİR?

51. Bireysel finansal tablo ne demektir, hangi şirketler bireysel finansal tablo hazırlar, açıklayınız. CEVAP 51; (TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR)…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 50 – UFRS 10, TMS 27

50. Bireysel finansal tablo ile konsolide finansal tablo farklarını açıklayınız. Cevap 50;  Bir şirketin tek başına ya da iştirak veya…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 48 – TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER, TMS 2 STOKLAR

48. Bir tarım işletmesi kanola yetiştirmektedir. Kanola tohumu, ekilmesi, sulaması, çapalanması, hasadı gibi işçilik ve malzeme giderleri peşin 120.000 TL…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 47 – TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER, TMS 2 STOKLAR

47. Bir tarım işletmesi kivi yetiştirmektedir. Kivinin bakımı, sulaması, çapalanması, hasadı gibi işçilik ve malzeme giderleri peşin 120.000 TL tutmuştur…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 46 – TMS 2 STOKLAR

46.Bir işletmenin bilanço tarihi itibariyle, ilk madde yönünden %100, direkt işçilik yönünden %80 ve GÜG yönünden %70 tamamlanma dereceleri olan…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 45 – TMS 2 STOKLAR

45. Bir işletmenin bilanço tarihi itibariyle yarı mamul stoklarının defter değeri 240.000 TL’dir. Bu stokların tamamlanması için 40.000 TL’lik gider…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 44 – TMS 2 STOKLAR

44. Bir işletmenin bilanço tarihi itibariyle yarı mamul stoklarının defter değeri 110.000 TL’dir. Bu stokların tamamlanması için 15.000 TL’lik gider…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 41 – TMS 8 MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

41. Bir işletme, bir Muhasebe Tahmininde Değişiklik yaparsa, bunu hangi dönemlere, nasıl uygular, kısaca açıklayınız. CEVAP; (TMS 8 MUHASEBE POLİTİKALARI,…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 35 – TMS 2 STOKLAR

35. Bir işletme, 1.12.2012 tarihinde, 4 ay vadeli, 1.400 TL’ye senetle mal almıştır. Bu senedin bugünkü değeri 1.320 TL olarak…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 34 – TMS 2 STOKLAR

34. Bir işletme, 1.12.2012 tarihinde, 4 ay vadeli, 1.200 TL’ye senetle mal almıştır. Bu senedin 1.12.2012 tarihindeki  (peşin)  değeri 1.020…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 29 – TMS 18 HASILAT

29. Bir işletme, 01.12.2013 tarihinde, 6 ay vadeli, aylık eşit taksit ödemeli, 200.000 TL değerinde mal satmıştır. Satış sonucundaki alacağın…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 28 – TMS 2 STOKLAR, TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME

28. Bir işletme, 01.12.2013 tarihinde, 4 ay vadeli (vade farkı aylık eşit taksitlerle), 1.200 TL’ye senetle mal almıştır. Bu senedin…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 24 – TMS 18 HASILAT

24. Bir bilgisayar yazılım firması bir müşteri adına özel bir program üretmek üzere anlaşma yapmıştır. Programın tamamlanması için planlanan süre…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 22 – İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

22. BA… İnşaat işletmesi, yol inşaatı taahhüt işi almıştır. İşin sonucu güvenilir biçimde ölçülebilmektedir ve kar öngörüsü bulunmaktadır. Taahhüt işi…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 16 – TMS 34 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA

16. Ara dönem finansal tabloların asgari içeriğini açıklayınız. CEVAP 16 ; Ara dönem finansal raporun asgari içeriği  Ara dönem finansal…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 10 – TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME, TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ, TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ

10. A…AŞ, 1.7.2014 tarihinde, 1.000.000 TL nominal değerinde, 6 ayda bir faiz ödemeli, 6 yıl vadeli, %10 faizli,  hisse senedine…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 9 – TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

9. A işletmesi, 100.000 TL maliyet bedeli ile peşin almış olduğu ithal malının değeri, 2013 sonunda 85.000 TL’ye düşmüştür. İşletme…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 7 – TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR

7. 31.12.2012 tarihi itibariyle finansal tablolarını düzenleyen bir işletmede, mali işler müdürlüğünün hazırladığı finansal tablolar, 15.3.2013 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuş,…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 6 – TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR

6. 31.12.2012 tarihi itibariyle finansal tablolarını düzenleyen bir işletmede, mali işler müdürlüğünün hazırladığı finansal tablolar, 15.3.2013 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuş,…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 2 – TMS 2 STOKLAR

2. AAA İşletmesinin Mart ayında 8.000 adet üretim gerçekleştirmiş olup, bu üretime ilişkin maliyet verileri aşağıdadır. Ancak, işletmenin aylık 12.000…

Posted in UFRS Soru-Cevap

SORU 1 – KAVRAMSAL ÇERÇEVENİN AMACI NEDİR?

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçevenin amacını kısaca açıklayınız. CEVAP 1;(KAVRAMSAL ÇERÇEVE)    Kavramsal Çerçeve, işletme dışındaki kullanıcılar için hazırlanan…

Posted in Vergi

1 SORU 1 CEVAP KONU: TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ

İşletme hisse başına kazanç bilgilerini bireysel finansal tablolarında kapsamlı gelir tablosunda sunar ve dipnotlarında açıklar. Bu soruda işletmenin sadece adi…

Posted in Vergi

EV HANIMLARI İÇİN VERGİ REHBERİ 1

Konu; İnternet Ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı 15 Mart 2019 Cuma günü yayımlanan Gelir Vergisi Genel…

Posted in Vergi

ŞİRKET KÜÇÜLMESİ VE PERSONELİN İŞTEN ÇIKARILMASINA ALTERNATİFLER

Küçülme (downsizing) İşletme yönetiminin çalışanların sayısını, maliyetleri, işleri ve iş süreçlerini azaltmasıdır. Asıl Amaç Karlılığın Artırılmasıdır ya da Maliyetlerin Azaltılmasıdır….

Posted in Vergi

ENFLASYON MUHASEBESİ VE FİYAT ENDEKSİ ARTIŞI NEDİR?

2018/3 Geçici vergi dönemi ayı enflasyon düzeltmesi analizi; Son 36 aylık Yİ-ÜFE artışı 72,97%, Son 12 aylık Yİ-ÜFE (yıllık enflasyon)…

Posted in Vergi

PARASAL VE PARASAL OLMAYAN KALEMLER

Vergi Kanunlarında Ve Muhasebe Standartlarında Parasal Olan Ve Parasal Olmayan Kalemler A) Vergi Kanunlarında Parasal Olan Ve Parasal Olmayan Kalemler…

Posted in Vergi

CDS, (CREDİT DEFAULT SWAP) NEDİR?

CDS, (Credit Default Swap) Türkçe’de buna “Kredi risk primi” “Temerrüt takası sözleşmesi” “Batık Borçlar İçin Sigorta Primi” veya “Kredi İflas…

Posted in Vergi

SERMAYENİN TAMAMLANMASI VE SERMAYE AVANSLARI

A) Sermayenin Tamamlanması Kapsamında Sermaye Avanslarının TTK Açısından Durumu 15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk…

Posted in Vergi

NAKİT SERMAYE ARTIŞI FAİZ İNDİRİMİ

Nakit Sermaye Artışı Faiz İndirimine Dair Soru-Cevap ve Uygulama Örneği Cevaplar 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10’uncu…

Posted in Felsefe

SOFİSTLER 1

      Sofistler kendilerinden öncekilerden farklı olarak kosmos sorunu ile değil fakat insan sorunu ile ilgilenmişlerdir. Özellikle siyaset alanında üstün bilgiye sahiptirler….

Posted in Felsefe

SOFİSTLER 2

Sofistik düşüncede yöntem nedir?     Sofistleri tek bir düşüncenin adamı göremeyiz. Sofistik düşünceye sofizm adı verilir. Sofistik hareket büyük ölçüde…

Posted in Felsefe

SOFİSTLER 3

Sofistik düşüncenin nitelikleri 1 Kuşkuculuk      Bunlardan bir tanesi kuşkuculuk, sofistik düşünce her ne kadar bir sistemli izm anlamında olmasa da…