Nakit Akış Planlaması ve Raporlaması

PROĞRAM İÇERİĞİ

1-Nakit Akış Tablosuna Genel Bakış

2-Doğrudan Yöntemle Nakit Akış Raporlama

3-Dolaylı Yöntemle Nakit Akış Raporlama

4-MSGUT’e Göre Nakit Akış Raporlama

5-İşletme Faaliyetlerinden Nakışı

   ·        Satışlar ve müşterilerden tahsil edilen nakit

   ·        Satılan malın maliyeti ve tedarikçilere ödenen nakit

   ·        Personele Yapılan Ödemeler

   ·        Esas Faaliyetlerle ilgili Faiz ve Vergiler

6-Yatırım Faaliyetlerinden Nakışı

   ·        MDV ve MODV ya da diğer uzun vadeli varlıkların alımı ya da satışı

   ·        İştirak ve Bağlı ortaklık alımı ya da satışı

   ·        Finansal Yatırımlar

   ·        Yatırımlarla ilgili korunma pozisyonu nakit akışları

7-Finansman Faaliyetlerinden Nakışı

   ·        Krediler, geri ödemeler

   ·        Hisse ihracı, temettüler, geri alımlar

   ·        Pay veya diğer özkaynak araçlarının ihracı

   ·        Borç senedi,bono ve tahvil ihracı

8-Nakit Akışı ile Dönem Net Kârı Arasındaki İlişki

9-Bilanço Kalemleri Nakit Akış İlişkisi

10-Gelir tablosu Kalemleri Nakit Akış İlişkisi

11-Nakit Akışı Yaratmayan İşlemler

12-Yabancı Paraya Dayalı İşlemlere İlişkin Nakit Akışları

13-Nakit Akışı Projeksiyonu (Tahmin Modeli) oluşturma

14-Nakit Akış Modelleri

15-Nakit Akış Tablosu Oranlarla Analizi

16-Gerçek Nakit Akış Tablosu Örnekleri İnceleme

Nakit Akışı Projeksiyonu (Tahmin Modeli) Nedir ?

Nakit akış tabloları CFO’lar ve finans yöneticileri tarafından, kaynaklarının ve fon kullanımlarının gelecek ayların operasyonları için gerekli likiditeyi sağlamasını sağlamak için kullanılır. Bu tür tahmin şablonundaki bazı önemli işlevler, kar ve zarar ve bilanço ve muavin hesaplarından veri çekecek, ardından aylık geçmiş nakit akış verilerini ve yılın geri kalan dönemleri için tahminleri görüntüleyecektir. Aylık nakit akış tahminleri, yöneticilere nakit akışdaki yukarı ve aşağı eğilimler gibi öngörüler sağlar.

Şirketler ve kuruluşlar, işletmenin gelecek aylarda planlanan faaliyetlerini finanse etmek için gereken nakde sahip olmasını sağlamak için Nakit Akışı Tahmin Modellerini kullanır. Bir finans departmanın uygulamalarının bir parçası olarak kullanıldığında, bir şirket likiditesini iyileştirebilir ve nakit akışı sorunları yaşama riskini azaltabilir.