ertelenmiş vergi

Ertelenmiş vergi varlığı değer düşüklüğü testine tabi tutulabilir mi?

TMS 12 GELİR VERGİLERİ

Genel kural olarak, değer düşüklüğünün olabileceğini gösterir belirtilerin varlığı halinde, işletmenin değer düşüklüğü testini uygulayarak, geri kazanılabilir değeri tahmin etmesi ve net defter değeri ile karşılaştırması gerekmektedir. Geri   kazanılabilir tutar defter değerinden küçük ise değer düşüklüğü vardır. Aşağıdaki tanımlara göre değer düşüklüğü testine tabi tutulacak birimin bağımsız bir nakit yaratan birim olması gerekmektedir ancak ertelenen vergi varlıkları belki bu nakit yaratan birimlerin değer düşüklüğünden dolayı oluşmuş olabilirler,  ancak vergi varlıkları tek başlarına nakit üreten birim olmadıklarından değer düşüklüğü testine tabi tutulamazlar, ancak onları oluşturan varlıklar  nakit üreten birim ise tutulabilirler.

Bu sorunun cevabı için değer düşüklüğü testinin ne olduğunu anlayalım

  • Nakit yaratan birim (Cash generating unit): Diğer varlıklardan veya varlık gruplarından sağlanan nakit girişlerinden büyük ölçüde bağımsız bir nakit girişi yaratan belirlenebilir en küçük varlık grubudur. “Nakit üreten birim” olarak da ifade edilmektedir.
  • Geri kazanılabilir değer (Recoverable amout) : Bir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır.
ertelenmiş vergi

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.