RİSK MUHASEBESİ DÖKÜMANTASYONU UYGULAMASI VE EĞİTİMİ

 • Korunma Muhasebesi (Hedge) Muhasebesi Temelleri
 • Gerçeğe uygun deger riskinden korunma muhasebesi
 • Nakit akış riskinden korunma muhasebesi
 • Yurtdışındaki net yatirim riskinden korunma muhasebesi
 • Korunma Muhasebesi, Muhasebe Kayıtları
 • Riskten korunma muhasebesi kriterleri
 • Riskten korunma muhasebesi modelleri
 • Finansal riskten korunma araçları
 • Finansal riskten korunma konusu kalemler
 • Finansal kalemlerin korunma konusu kalem olarak gösterilmeleri
 • Finansal olmayan kalemlerin korunma konusu kalem olarak gösterilmeleri
 • Korunma ilişkilerinin muhasebeleştirilmesi
 • Dökümantasyon
 • Ekinlik testleri
 • Faiz oranı riskinden korunan bir portföye ilişkin gerçeğe uygun değer riskinden korunma muhasebesi
 • Türev enstrümanlar
 • Türev Araçların Değerlemesi