Bankalara Verilmek Üzere Şirket Mali Analiz Raporlaması

Firmalar hakkındaki mali analiz raporları kredi kararının en önemli dayanağıdır. Bu nedenle mali analiz raporları büyük önem taşımakta olup, mali analiz çalışmaları ile firmanın borç ödeme gücü, işletmenin sürekliliği, firma gelirlerinin geçmiş ve gelecek dönemler için trend ve projeksiyonu ve firmanın fon yaratma kapasitesi ortaya çıkarılmaktadır.

Şirketlerin bankalara verdiği beyannameler, bağımsız denetim raporları ya da yeminli mali müşavir raporlarında çoğu zaman banka analiz birimlerinin anlayamadığı ya da yanlış yorumlayabileceği hususlar bulunmaktadır, Bu yüzden şirket kredibilitesi olduyğundan çok daha az puanlanabilmektedir. Şirketinizin gerçek kredibilitesini bankacıların açıkça görebilmeleri için çok daha ayrıntılı ve kolay anlaşılabilir ve profesyonel bir rapor hazırlanmalıdır. İşte bu noktada bizler bankaların ya da finansal tablo kullanıcılarının firma kredilibitesini görebilmeleri için tüm bankalara sunabileceğiniz bankaların Mali Tahlil ve İstihbarat birimlerinin tam olarak istediği gibi bir rapor ortaya çıkarmaktayız.

Raporlama için gerekli genel belgeler aşağıda yer almaktadır.

 • Bağımsız Denetim Raporu/Yeminli Mali Müşavir Raporları
 • Faaliyet Raporu
 • Hazirun Cetveli
 • İmza Sirküleri-İmza Beyanı
 • Vergi Levhası
 • Kurumlar veya Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Kapasite Raporu
 • Üretim-Satış Raporu
 • İthalat Listesi
 • İhracat Listesi
 • Gümrük Beyannamesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Fizibilite Raporu
 • Gemi Sicil Tasdiknamesi
 • Taşımacılık Yetki Belgeleri
 • Hakediş Raporu
 • Devam Eden İşler Tablosu
 • Biten İşler Tablosu
 • İş Deneyim Belgesi
 • Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı
 • Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı