İştiraklere yatırımlardaki değer artışı, finansal araçlar standardına göre kaç türlü muhasebeleştirilir, nasıl muhasebeleştirilir?

CEVAP 79; (TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME)

Dönem için Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu kullanılarak hisse senedini değeri arttırılır.

Dönem sonunda İştirak veya iş ortaklığındaki kısmi payın elden çıkarılmasından kaynaklanan “hisse senedi alımı sözleşme olumlu farkı kar ve zararda muhasebeleştirilir.

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.