Kapsamlı gelir tablosu ne demektir, kaç türlü sunulur?

TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU

Kapsamlı gelir tablosu, kâr/zararın bileşenleri ile doğrudan özkaynaklara kaydedilen diğer kapsamlı gelir (gider) bileşenlerinden oluşur.

İşletmeler kâr veya zararın bileşenleri ile doğrudan özkaynaklara kaydedilen diğer kapsamlı gelir bileşenlerini tek bir tabloda sunabilecekleri gibi, iki ayrı tablo şeklinde de sunabilirler. Söz konusu bileşenlerin iki ayrı tabloda sunulması durumunda,

  • Gelir tablosunda, ( özkaynaklarda muhasebeleştirilmeyen gelir ve giderlerin sonucu), dönem kâr veya zararını oluşturan kalemler sunulur
  • Kapsamlı gelir tablosu ise dönem net kâr (zarar) verisindan başlayarak, doğrudan özkaynaklara kaydedilen diğer kapsamlı gelir (gider) unsurlarını içerecek biçimde sunulur

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.