Giderlerin gelir tablosu içinde sunumu kaç türlü olur? MSUGT’deki sunum ile farkları

TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU

TMS iki çeşit gelir tablosu sunumuna izin vermiştir;

1-Çeşit Esasına Göre Kar Zarar Tablosu (Toplam Gelir-Gider Esası)**Giderin niteliğine göre analizi

2-Fonksiyon Esasına Göre Kar Zarar Tablosu (Satış Maliyeti Esası)

MSUGT’de gelir tablosu fonksiyon esasına göre düzenlendiğinden, TMS 1’de fonksiyon esasını öngören gelir tablosu ile benzerlik göstermektedir. TMS 1’de önerilen toplam maliyet (çeşit) esası ise, Türkiye muhasebe uygulamaları açısından yeni bir yöntem olarak görülebilir.

**MSUGT VE TMS GELİR TABLOLARI ARASINDAKİ DİĞER TEMEL FARKLILIKLAR;**

*TDMS ile TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolardaki temel farklılıklardan biri, TDMS’de tüm gelirler ve giderler sürekli veya durdurulan faaliyetlere ilişkin olup olmamalarına göre ayrım yapılmadan sunulurken, TMS 1’e göre sürekli ve durdurulan faaliyetlere ilişkin gelir ve giderler iki ayrı grupta raporlanmaktadır.

*TDMS’ye göre, gelir tablosunda gelir ve giderler esas faaliyet gelir ve giderleri, olağan gelir ve giderler ve olağandışı gelir ve giderler olmak üzere üç ayrı grupta sunulurken, TMS 1’e göre gelir tablosunda gelir ve giderlerin esas faaliyet gelir ve giderleri ile diğer gelir ve giderler olmak üzere iki grupta raporlanmasını istemektedir.

**TDMS’ne göre olağandışı gelir ve giderlerin ayrıca raporlanması gerekirken, TMS 1’e göre hiçbir gelir veya gider kaleminin ne gelir tablosunda ne de dipnotlarda olağandışı başlığı altında raporlanamayacağı belirtilmektedir

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.