Posted in Vergi

SERMAYENİN TAMAMLANMASI VE SERMAYE AVANSLARI

A) Sermayenin Tamamlanması Kapsamında Sermaye Avanslarının TTK Açısından Durumu 15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk…