Posted in Vergi

YATIRIM PROJELERİNDE PRATİK KARLILIK ANALİZİ

Bu yazıda özellikle enflasyonist ve kur artışı olan bir ekonomide yapılacak yatırımların karlılık analizinde dikkat edilmesi gereken genel hatlar üzerine…

Posted in Vergi

BEPS NEDİR? DÜNYADAN BEPS ÖRNEKLERİ

BEPS, Türkçeye Matrah Aşındırması ve Kar Aktarımı (Base erosion and profit shifting) olarak çevrilmiştir. BEPS, OECD’nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 15 ayrı…

Posted in Vergi

ULUSLARARASI FAİZSİZ FİNANS STANDARTLARI

İslami  bankalar,  katılım  bankaları  veya  diğer faizsiz finansal kurumlar faizsiz ve İslami esaslara  uygun  işlem  yapmaktadırlar. Bu işlemlerin biçim ve…

Posted in Vergi

NET İŞLETME SERMAYESİ ŞİRKET DEĞERİNİ BELİRLER

Net İşletme Sermayesi Şirket Değerini Belirler!Net işletme sermayesi bir şirketin likidite, etkililik ve genel sağlık ölçüsüdür. Çünkü net işletme sermayesi…

Posted in Vergi

1 SORU 1 CEVAP KONU: TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ

İşletme hisse başına kazanç bilgilerini bireysel finansal tablolarında kapsamlı gelir tablosunda sunar ve dipnotlarında açıklar. Bu soruda işletmenin sadece adi…

Posted in Vergi

EV HANIMLARI İÇİN VERGİ REHBERİ 1

Konu; İnternet Ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı 15 Mart 2019 Cuma günü yayımlanan Gelir Vergisi Genel…

Posted in Vergi

ŞİRKET KÜÇÜLMESİ VE PERSONELİN İŞTEN ÇIKARILMASINA ALTERNATİFLER

Küçülme (downsizing) İşletme yönetiminin çalışanların sayısını, maliyetleri, işleri ve iş süreçlerini azaltmasıdır. Asıl Amaç Karlılığın Artırılmasıdır ya da Maliyetlerin Azaltılmasıdır….

Posted in Vergi

ENFLASYON MUHASEBESİ VE FİYAT ENDEKSİ ARTIŞI NEDİR?

2018/3 Geçici vergi dönemi ayı enflasyon düzeltmesi analizi; Son 36 aylık Yİ-ÜFE artışı 72,97%, Son 12 aylık Yİ-ÜFE (yıllık enflasyon)…

Posted in Vergi

PARASAL VE PARASAL OLMAYAN KALEMLER

Vergi Kanunlarında Ve Muhasebe Standartlarında Parasal Olan Ve Parasal Olmayan Kalemler A) Vergi Kanunlarında Parasal Olan Ve Parasal Olmayan Kalemler…

Posted in Vergi

CDS, (CREDİT DEFAULT SWAP) NEDİR?

CDS, (Credit Default Swap) Türkçe’de buna “Kredi risk primi” “Temerrüt takası sözleşmesi” “Batık Borçlar İçin Sigorta Primi” veya “Kredi İflas…

Posted in Vergi

SERMAYENİN TAMAMLANMASI VE SERMAYE AVANSLARI

A) Sermayenin Tamamlanması Kapsamında Sermaye Avanslarının TTK Açısından Durumu 15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk…

Posted in Vergi

NAKİT SERMAYE ARTIŞI FAİZ İNDİRİMİ

Nakit Sermaye Artışı Faiz İndirimine Dair Soru-Cevap ve Uygulama Örneği Cevaplar 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10’uncu…