Posted in Tax

EV KADINLARI İÇİN 2021 VERGİ REHBERİ

Ev Hanımlarına İnternetten Satışta Vergi Muafiyeti Geldi 17 Kasım 2020 salı günü yayımlanan 7256 sayılı torba kanunla, koronavirüs (Covid-19) salgınının…

Posted in Tax

ULUSLARARASI FAİZSİZ FİNANS STANDARTLARI

İslami  bankalar,  katılım  bankaları  veya  diğer faizsiz finansal kurumlar faizsiz ve İslami esaslara  uygun  işlem  yapmaktadırlar. Bu işlemlerin biçim ve…

Posted in Tax

EV HANIMLARI İÇİN VERGİ REHBERİ 1

Konu; İnternet Ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı 15 Mart 2019 Cuma günü yayımlanan Gelir Vergisi Genel…

Posted in Tax

ŞİRKET KÜÇÜLMESİ VE PERSONELİN İŞTEN ÇIKARILMASINA ALTERNATİFLER

Küçülme (downsizing) İşletme yönetiminin çalışanların sayısını, maliyetleri, işleri ve iş süreçlerini azaltmasıdır. Asıl Amaç Karlılığın Artırılmasıdır ya da Maliyetlerin Azaltılmasıdır….

Posted in Tax

ENFLASYON MUHASEBESİ VE FİYAT ENDEKSİ ARTIŞI NEDİR?

2018/3 Geçici vergi dönemi ayı enflasyon düzeltmesi analizi; Son 36 aylık Yİ-ÜFE artışı 72,97%, Son 12 aylık Yİ-ÜFE (yıllık enflasyon)…

Posted in Tax

PARASAL VE PARASAL OLMAYAN KALEMLER

Vergi Kanunlarında Ve Muhasebe Standartlarında Parasal Olan Ve Parasal Olmayan Kalemler A) Vergi Kanunlarında Parasal Olan Ve Parasal Olmayan Kalemler…

Posted in Tax

SERMAYENİN TAMAMLANMASI VE SERMAYE AVANSLARI

A) Sermayenin Tamamlanması Kapsamında Sermaye Avanslarının TTK Açısından Durumu 15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk…

Posted in Tax

NAKİT SERMAYE ARTIŞI FAİZ İNDİRİMİ

Nakit Sermaye Artışı Faiz İndirimine Dair Soru-Cevap ve Uygulama Örneği Cevaplar 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10’uncu…