Posted in Şirket Değerleme

EBITDA (FAVÖK) ÇARPANI İLE ŞİRKET DEĞERLEMESİ NEDİR?

ŞİRKET DEĞERLEMESİNDE ÇARPAN NE DEMEKTİR? Çarpan, bir varlığın piyasa değerini (market equity-ME) veya firma değerini (Enterprise Value -EV), finansal tablolar aracılığıyla hesaplanan “EBITDA”, “satışlar”…

Posted in Şirket Değerleme

EBITDA Nedir ve Nasıl Hesaplanır? EBITDA Hesaplarken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

EBITDA NEDİR? İngilizce bir terim olan EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) kavramının kısaltmasıdır. EBİTDA,…

Posted in Şirket Değerleme

YATIRIM PROJELERİNDE PRATİK KARLILIK ANALİZİ

Bu yazıda özellikle enflasyonist ve kur artışı olan bir ekonomide yapılacak yatırımların karlılık analizinde dikkat edilmesi gereken genel hatlar üzerine…

Posted in Şirket Değerleme

NET İŞLETME SERMAYESİ ŞİRKET DEĞERİNİ BELİRLER

Net İşletme Sermayesi Şirket Değerini Belirler!Net işletme sermayesi bir şirketin likidite, etkililik ve genel sağlık ölçüsüdür. Çünkü net işletme sermayesi…

Posted in Şirket Değerleme

CDS, (CREDİT DEFAULT SWAP) NEDİR?

CDS, (Credit Default Swap) Türkçe’de buna “Kredi risk primi” “Temerrüt takası sözleşmesi” “Batık Borçlar İçin Sigorta Primi” veya “Kredi İflas…