Posted in Business Valuation

EBITDA (FAVÖK) ÇARPANI İLE ŞİRKET DEĞERLEMESİ NEDİR?

ŞİRKET DEĞERLEMESİNDE ÇARPAN NE DEMEKTİR? Çarpan, bir varlığın piyasa değerini (market equity-ME) veya firma değerini (Enterprise Value -EV), finansal tablolar aracılığıyla hesaplanan “EBITDA”, “satışlar”…

Posted in Business Valuation

Nakit Akış Tablosu Nedir? Nasıl Hazırlanır? Nakit Akış Tablosu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Bu yazıda doğrudan yöntemle yapılan nakit akış tablosu üzerinde durulmuştur. Doğrudan yöntemle yapılan nakit akış tablosu muhasebe bilgisi olmayan yöneticilerin…

Posted in Business Valuation

EBITDA Nedir ve Nasıl Hesaplanır? EBITDA Hesaplarken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

EBITDA NEDİR? İngilizce bir terim olan EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) kavramının kısaltmasıdır. EBİTDA,…

Posted in Business Valuation

YATIRIM PROJELERİNDE PRATİK KARLILIK ANALİZİ

Bu yazıda özellikle enflasyonist ve kur artışı olan bir ekonomide yapılacak yatırımların karlılık analizinde dikkat edilmesi gereken genel hatlar üzerine…

Posted in Business Valuation

BEPS NEDİR? DÜNYADAN BEPS ÖRNEKLERİ

BEPS, Türkçeye Matrah Aşındırması ve Kar Aktarımı (Base erosion and profit shifting) olarak çevrilmiştir. BEPS, OECD’nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 15 ayrı…

Posted in Business Valuation

NET İŞLETME SERMAYESİ ŞİRKET DEĞERİNİ BELİRLER

Net İşletme Sermayesi Şirket Değerini Belirler!Net işletme sermayesi bir şirketin likidite, etkililik ve genel sağlık ölçüsüdür. Çünkü net işletme sermayesi…

Posted in Business Valuation

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER İLK MUHASEBELEŞTİRME VE SONRAKİ DÖNEMLERDE NASIL DEĞERLENİR?

114. Yatırım amaçlı gayrimenkuller ilk muhasebeleştirmede ve sonraki dönemlerde nasıl değerlenmektedir?          CEVAP; TMS 40 YATIRIM AMAÇLI HAYRİMENKULLER Yatırım amaçlı gayrimenkul,…

Posted in Business Valuation

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKUL NE DEMEKTİR?

113.Yatırım amaçlı gayrimenkul ne demektir? CEVAP; TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER Gayrimenkuller; sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul ve yatırım amaçlı gayrimenkul…

Posted in Business Valuation

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER İLE SAHİBİ TARAFINDAN KULLANILAN GAYRİMENKULLERİN FARKI NEDİR?

99. Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller ile yatırım amaçlı gayrimenkuller arasındaki farkı örneklerle açıklayınız. CEVAP ;  (TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER) …

Posted in Business Valuation

ÖZKAYNAK YÖNTEMİ NEDİR?

96. Özkaynak yöntemi nedir? CEVAP; (TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR)      STANDARTTAKİ TANIM; Özkaynak yöntemi: Yatırımın başlangıçta elde etme…

Posted in Business Valuation

İŞTİRAKLERDEKİ DEĞER ARTIŞI, KAÇ TÜRLÜ MUHASEBELEŞTİRİLİR?

78. İştiraklerdeki yatırımlardaki değer artışı, finansal araçlar standardına göre kaç türlü muhasebeleştirilir, açıklayınız.    CEVAP;  (TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR) Özkaynak yöntemi…

Posted in Business Valuation

MADDİ DURAN VARLIKLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİ NE DEMEKTİR?

89. Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi ne demektir? CEVAP ; (TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR) Maddi duran varlıkların yeniden değerlenmesi …

Posted in Business Valuation

Maddi duran varlıklar sonraki dönemlerde nasıl değerlenir?

86. Maddi duran varlıklar sonraki dönemlerde nasıl değerlenir? CEVAP; (TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR) ilk muhasebeleştirme sırasında varlık maliyet bedeli…

Posted in Business Valuation

MADEN İŞLETMELERİNDE, “ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME VARLIĞI “NDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLAYINIZ?

90. Maden işletmelerinde, “Araştırma ve Geliştirme Varlığı “ nda değer düşüklüğü olabilir mi? Örnek vererek açıklayınız. CEVAP;  (TFRS 6 MADEN…

Posted in Business Valuation

İŞTİRAKLER VE İŞ ORTAKLIKLARI FİNANSAL TABLOLARDA HANGİ YÖNTEME GÖRE RAPORLANIR?

77.iştirakler ve iş ortaklıkları finansal tablolarda raporlanırken hangi yönteme göre raporlama yapılır? CEVAP ; (TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ…

Posted in Business Valuation

İŞLETME BİRLEŞMESİ SIRASINDA OLUŞAN ŞEREFİYE NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR?

25. Bir işletme birleşmesi sırasında şerefiye oluşursa muhasebe sistemine nasıl kaydedilir? CEVAP; (TFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ) ÖZET : Bir işletme…

Posted in Business Valuation

HİSSE BAŞINA KAZANÇ

21. B…AŞ’nin 30.000 adet hissesi 1 Ocak 2013 itibariyle dolaşımdadır. 1 Temmuz 2013’de 15.000 adet bedelsiz hisse senedi ortaklara verilmiştir….

Posted in Business Valuation

HİSSE BAŞINA KAZANÇ

12. AAA… AŞ nin, 1 Ocak 2001’de dolaşımda 20.000 adet adi hisse senedi bulunmaktadır. 1 Mayısta işletme 16.000 adet yeni…

Posted in Business Valuation

STOKLAR İLK MUHASEBELEŞTİRMEDE VE BİLANÇO DÖNEMLERİNDE HANGİ DEĞER İLE DEĞERLENİR?

104. Stoklar ilk muhasebeleştirmede ve bilanço dönemlerinde hangi değer ile değerlenir? CEVAP 104 ; (TMS 2 STOKLAR) Stoklar ilk muhasebeleştirmede…

Posted in Business Valuation

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ

İşletme hisse başına kazanç bilgilerini bireysel finansal tablolarında kapsamlı gelir tablosunda sunar ve dipnotlarında açıklar. Bu soruda işletmenin sadece adi…

Posted in Business Valuation

CDS, (CREDİT DEFAULT SWAP) NEDİR?

CDS, (Credit Default Swap) Türkçe’de buna “Kredi risk primi” “Temerrüt takası sözleşmesi” “Batık Borçlar İçin Sigorta Primi” veya “Kredi İflas…