SORU 89 – MADDİ DURAN VARLIKLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİ NE DEMEKTİR?

89. Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi ne demektir?

CEVAP ; (TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR)

Maddi duran varlıkların yeniden değerlenmesi  maddi duran varlıklara ait bir muhasebe politikasıdır,  her dönem sonunda düzenli şekilde yapılır, yeniden değerlenmesi gerçeğe uygun değerinin bulunmasıdır. Yani bir nevi dönem sonu satılırsa ne kadar satılır ya da dönem sonu piyasa fiyatı nedir dersek gerçeğe uygun değerini buluruz.

Standarttan alınan notlar;

Gerçeğe uygun değer: Piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde gerçekleşecek olağan bir işlemde bir varlığın satışında elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır.

Bir işletme muhasebe politikası olarak Paragraf 30’daki maliyet modelini ya da Paragraf 31’deki yeniden değerleme modelini seçer ve bu politikayı ilgili maddi duran varlık sınıfının tamamına uygular

Yeniden değerleme modeli  gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran varlık kalemi, varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiş amortisman ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değerdir. Yeniden değerlemeler, raporlama dönemi sonu (bilanço) tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer kullanılarak bulunacak tutarın defter değerinden önemli ölçüde farklı olmasına neden olmayacak şekilde düzenli olarak yapılmalıdır. 

Author: admin

Merhaba, Ben Meltem Aköz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum. Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum. İyi okumalar dilerim.