SORU 85 – MADDİ DURAN VARLIKLAR İLK MUHASEBELEŞTİRMEDE HANGİ DEĞERLE KAYDEDİLİR?

85. Maddi duran varlıklar ilk muhasebeleştirmede hangi değerle kaydedilir?

CEVAP ; (TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR)

İlk muhasebeleştirmede maddi duran varlık maliyet bedeli ile kayıt edilir.

Maliyet: Bir varlığın elde edilmesinde veya inşaatında ödenen nakit veya nakit benzerlerini veya verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değerini veya belli durumlarda, (diğer TFRS‘lerin özel hükümleri uyarınca) ilk muhasebeleştirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder. (örnek TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler)

Maliyet bedeli ile ilgili “başlangıç maliyetleri” hususu da önemlidir; Bu maddi duran varlık kalemlerinin elde edilmeleri sonucu, ilişkili varlıkların işletmeye gelecekte sağlayacakları ekonomik yararın, bu kalemlerin elde edilmemiş olması durumunda ilişkili varlıkların işletmeye gelecekte sağlayacakları ekonomik yarardan fazla olması nedeniyle bu kalemler maddi duran varlık olarak muhasebeleştirilir                                

Author: admin

Merhaba, Ben Meltem Aköz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum. Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum. İyi okumalar dilerim.