SORU 72 – İNDİRİLEBİLİR GEÇİCİ FARKLAR BİLANÇOYA NASIL YANSIR?

72. İndirilebilir geçici farklar, bilançoya nasıl yansır? Açıklayınız.

CEVAP; (TMS 12 GELİR VERGİLERİ)

İndirilebilir geçici farklar; bunlar gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını veya zararını belirlerken vergi matrahından indirilebilir tutarlardır. İndirilebilir geçici farklar ileride ödenecek vergi oranında, istisna değilse %22 kurumlar vergisi oranında bilançoya yansıyarak ertelenen vergi varlığı oluşturur. 

Aşağıdaki tabloda bilançodaki aktif ya da pasif kalemlerin artması ya da azalması sonucunda  oluşabilecek geçici fark ve ertelenen vergi özetlenmiştir.

İşlem Yapılan hesap (Bilanço Hesapları) Yapılan İşlem Oluşan Geçici fark Hesaplanan vergi
Aktif İse Geçici Fark Azalıyorsa Bir Giderim Oluştu İndirilebilir Geçici Fark Ertelenen Vergi Varlığı
Aktif İçinde Düzenleyici İse Artıyorsa Bir Giderim Oluştu İndirilebilir Geçici Fark Ertelenen Vergi Varlığı
Pasif İse Geçici Fark Azalıyorsa Bir Gelirim Oluştu Vergilendirilebilir Geçici fark Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Pasif İçinde Düzenleyici İse Artıyorsa Bir Gelirim Oluştu Vergilendirilebilir Geçici fark Ertelenen Vergi Yükümlülüğü

Author: admin

Merhaba, Ben Meltem Aköz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum. Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum. İyi okumalar dilerim.