SORU 39 – TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ” STANDARDI

39. Bir işletme, bir finansal kiralama şirketinden, peşin değeri 1.000.000 TL olan bir iş makinesini, 1.1.2010 tarihinde,  20 yıl vade ile 20 eşit taksitte ödemek üzere 1.200.000 TL’ye almıştır.  İlk taksit 60.000 TL olup, bu taksitin içinde 54.000 TL anapara ve 4.000 TL o yılın faizi vardır. Makinenin amortismanı % 10’dur. Kalıntı değeri 200.000 TL olarak tahmin edilmiştir.  Alıştaki ve ilk taksit ödemedeki ve ilk dönemin sonundaki gerekli yevmiye maddelerini yapınız.

CEVAP ; (TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ)

Alıştaki kayıt ;

__________________  ,  ______________________      

254 Taşıtlar………………………………….1.000.000

180 Gelecek aylara ait giderler………….4.000

280 Gelecek Yıllara ait giderler………196.000

                              329 Diğer taciri borçlar…………..60.000

                              429 Diğer ticari borçlar….….1.140.000

__________________  ,  ______________________      

İlk taksit ödemedeki kayıt ;

329 diğer ticari borçlar………………60.000

100 Kasa………………………………………………..60.000

660 Finansman giderleri…………..4.000

180 Gelecek aylara ait giderler…………..4.000

Dönem sonu kaydı

Bu kayıtlar dönemsellik ilkesi gereği sınıflama kayıtlarıdır.

429 Diğer ticari borçlar……………60.000

329 diğer ticari borçlar…………………….60.000

180 Gelecek aylara ait giderler………….4.000

280 Gelecek Yıllara ait giderler………………….4.000

Dönem sonu amortisman kaydı ;amortisman değeri = defter değeri – (hurda değeri)= 1.000.000-100.000= 900.000 , 900.000*%10=90.000 TL

632 genel yönetim giderleri……………..90.000

257 birikmiş amortismanlar (-)…………………90.000

Author: admin

Merhaba, Ben Meltem Aköz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum. Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum. İyi okumalar dilerim.