SORU 32 – TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

32. Bir işletme, 1.1.2012 tarihinde bir yönetim binası yapmak üzere 1.200.000 TL’ye 5 yıl vadeli, yıllık taksitlerle ödenmek üzere satın almıştır.  Arsa bedeli bu tutara dahil olup 240.000 TL’dir. Alış tarihinde, bu taksitlerin peşin değeri 980.000 TL olarak hesaplanmıştır.  İşletme yeniden değerleme modelini tercih etmiştir. Dönem sonunda bu arsanın piyasa değeri  1.050.000 TL olarak ölçülmüştür. Satın alma tarihinde ve dönem sonundaki yevmiye maddelerini, Maddi Duran Varlıklar standardına göre yapınız. Amortisman oranı % 2’dir.

CEVAP; (TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR)

Çok ayrıntıya inmemek amaçlı ve yeterli veri bulunmamasından dolayı arsa ve binalar ayrı ayrı kayıt edilmemiştir sadece amortisman değeri toplamdan arsa payı çıkarılarak hesaplanmıştır. Ayrıca arsanın piyasa değerini artırmış ama arsa kelimesinin yanlış kullanıldığını bina demek istediğini sanıyorum. Ayrıca dönem sonunda arsanın ve binanın gerçeğe uygun değerlerini ayrı ayrı vermeliydi, toplam 1.050 dediğine göre arsanın değerini değişmemiş kabul ediyorum.

________________ 01.01.2012   ___________________          

Binalar……………………………………………….980.000

Borç senetleri reeskont hesabı…….………..220.000

          Borç senetleri………………………………………..1.200.000              

______________________ ,   ________________________   

Burada gider hesabı kullanılmadığı için ertelenen vergi hesaplanmasına gerek yoktur.

Yeniden değerleme, değer artış muhasebe kaydı

Diğer kapsamlı gelirlerde muhasebeleştirilir

Kayıtlı değer 980.000 yeni değeri 1.050.000 aradaki fark 70.000 TL

________________ 31.12.2012   ___________________   

Binalar…………………………………………….70.000

MDV Yeniden Değerleme Artışları……………….70.000   (özkaynak hesabı)

________________  ,  _______________________

Ertelenen vergi varlığı…………………………14.000

Ertelenmiş vergi(özkaynak hesabı) ……………..14.000

________________  ,  _______________________

Dönem sonunda amortisman yeni değeri üzerinden ayrılır;

31.12.2012 amortisman gideri / aslında kural olarak değerlemeden önce amortisman ayrılır ama fark etmez bu soruda aynı kapıya çıkar

1.050.000-240.000=810.000*%2=16.200 TL yıllık amortisman gideri

632 Genel yönetim giderleri………………..16.200

257 birikmiş amortismanlar (-)…………………………16.200

31.12.2012 amortisman gider ertelenen vergisi

285 ertlenen vergi varlığı……………………3.240

692 ertlenmiş vergi…………………………………………3.240

Not ; aslında  borç senetleri reeskontu kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere ikiye ayrılmalıdır ancak elimde ayırmak için yeterli veri bulunmadığından ayırmadım, bir bütünlük sağlaması açısından borç senetlerini de uzun ve kısa vadeli olarak ayırmadım.        

Author: admin

Merhaba, Ben Meltem Aköz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum. Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum. İyi okumalar dilerim.