SORU 31 – TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

31. Bir işletme, 1.1.2010 tarihinde, bir maddi olmayan duran varlığı, 100.000 TL peşin eşdeğer bedelle, 20 yıl kullanmak üzere satın almıştır.  İşletme, yeniden değerleme modelini  (yöntemini) kullanmaktadır.  Bu varlığın, 31.12.2012 tarihideki yeniden değeri 76.000 TL olarak tespit edilmiştir. 31.12.2012 tarihideki, amortismana ve değer düşüklüğüne ilişkin gerekli yevmiye maddesini yapınız.

CEVAP ; (TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR)

Varlığın faydalı ömrü 20 yıldır, 3 yıllık amortisman gideri ; 100.000 / 20 = 5.000×3=15.000 TL dir

31.12.2012 tarihinde gerçeğe uygun değeri 100.000-15.000=85.000 TL dir.

85.000-76.000 = 9.000 TL gerçeğe uygun değer kaybı muhasebeleştirilmelidir.

Amortisman gideri muhasebe kaydı

632 Genel yönetim giderleri………….15.000

257 birikmiş amortismanlar……………………….15.000

285 Ertelenen vergi varlığı………………3.000

692 ertelenen vergi……………………………………3.000

değer düşüklüğü muhasebe kaydı

654 Değer düşüklüğü zararları…………………………….9.000

257 birikmiş amortismanlar ve değer azalış zararları……..9.000

285 Ertelenen vergi varlığı………………………………….1.800

692 ertelenen vergi……………………………………………………….1.800

Author: admin

Merhaba, Ben Meltem Aköz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum. Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum. İyi okumalar dilerim.