SORU 107 – İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

107. TA… İnşaat işletmesi, tünel inşaatı taahhüt işi almıştır. İşin sonucu güvenilir biçimde ölçülebilmektedir ve kar öngörüsü bulunmaktadır. Taahhüt işi 3 yıl sürecektir. Sözleşme hasılatı sabit olarak tespit edilmiş olup 600.000 TL’dir. Sözleşme maliyet öngörüsü ise 500.000 TL’dir. Birinci yıl gerçekleşen maliyet 200.000 TL’dir. Birinci yılın istihkak tutarı 260.000 TL’dir.  Standarda göre Birinci yıl için gerekli muhasebeleştirmeyi yapınız.        

CEVAP 107;

Sözleşmenin Toplam Geliri   : 600.000

Sözleşmenin Toplam Tahmini Maliyeti :  500.000

Sözleşmenin 1. Yıl Fiili Geliri; 260.000

Sözleşmenin 1.Yıl  Fiili Maliyeti : 200.000

Sözleşmenin 1. Yıl karı =260.000-200.000=60.000

İlk yıl tamamlanma yüzdesi (oranı); 200.000/500.000=2/5 = 40%

1.Yıl Hasılat Tutarı = Toplam Sözleşme Bedeli x Tamamlanma Yüzdesi= 600.000×40%=240.000

1.Yıl İnşaat Sözleşmelerine borcum ; 260.000-240.000=20.000

Hasılat cebimize giren para değil, tamamlanma yüzdesine göre hesaplanan tutardır, cebimize giren para (hakediş ya da istihkak) hasılattan fazlaysa devam eden inşaat sözleşmelerine borcumuzdur,

Cebimize giren para (hakediş ya da istihkak) hasılattan eksik ise devam eden inşaat sözleşmelerinden alacağımız vardır.

İnşaatın 2/5 ini tamamladıysam hasılatın da 2/5 ini almam gerekirdi,İncelediğimizde toplam sözleşme hasılatının 2/5 i 240.000 TL etmektedir ancak ben 260.000 alarak 20.000 TL fazla gelire sahip olduğumu görüyorum,

Bu 20.000 TL benim devam eden inşaat sözleşmelerine borcum oluyor.. ve bilançonun pasifinde göstermek zorundayın ayrıca dipnotlarda da açıklama getirmeliyim.

1.yıl muhasebe kaydı

622        Satılan Hizmet Maliyeti (-)………………………………………..200.000

170        Yıl.Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyeti………………………………….200.000

186        Tamamlanmamış İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar.240.000

600        Yurtiçi Satışlar……………………………………………….…………………..…….240.000

350        Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri….………..… 260.000

386        Tamamlanmamış İnşaat Sözleşmelerinden  Borçlar………………….260.000

Son olarak   aşağıdaki iki hesabı birbiri ile karşılıklı mahsup edersek  inşaat işlerinden alacağımız ya da borcumuz olduğunu buluruz

386        Tamamlanmamış İnşaat Sözleşmelerinden  Borçla.……….240.000

186        Tamamlanmamış İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar……………….240.000

Defterde 386      Tamamlanmamış İnşaat Sözleşmelerinden  Borçlar hesabında 20.000 TL kalmıştır, bunu bilançoda gösteririz.

Author: admin

Merhaba, Ben Meltem Aköz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum. Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum. İyi okumalar dilerim.