SORU 83 – KAVRAMSAL ÇERÇEVE

83. Kavramsal Çerçeve’nin çok iyi bir şekilde anlaşılması neden önemlidir?

CEVAP 83; Muhasebe standartlarının en temel özelliği kural bazlı değil ilke bazlı standartlar olmalarıdır.
Buna göre muhasebe standartlarında genel olarak herhangi bir uygulamanın nasıl yapılacağıyla ilgili olarak kesin kurallar sunmak yerine bu durumlarla ilgili ilkelerden bahsedilir.  

Örnek ;Ülkemizde muhasebe uygulamalarını etkileyen en temel kanun olan Vergi Usul Kanunun’da (VUK) amortismanlara esas olacak olan süreler kesin olarak belirlenmiştir.
Örneğin işletmede kullanılan bir bilgisayarın faydalı ömrü 2 yıl olarak belirlenmektedir.
Muhasebe standartlarında ise herhangi bir süre belirtilmemiş ve daha kısa veya uzun bir sürenin kullanılmasıyla ilgili olarak gerçekçi bir tahminden bahsediliyor ise bunun kullanılması gerektiğini belirtmiştir.   Örnek durumdan da anlaşılacağı üzere işletmem yöneticilerinin kendi özyargılarının doğruluğu daha fazla önem kazanmaktadır.  Bu nedenle kavramsal çerçevenin son derece iyi anlaşılması gerekmektedir.

Author: admin

Merhaba, Ben Meltem Aköz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum. Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum. İyi okumalar dilerim.