SORU 66 – TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME

66. Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına göre finansal varlıklar bilançoda nasıl sınıflandırılır?

CEVAP 66; (TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME)

i) itfa edilmiş maliyetle değerlenen finansal varlıklar ve

ii) gerçeğe uygun değerle değerlenen finansal varlıklardır.

Bilanço’da Dönen Varlıklar içerisinde Finansal Yatırımlar içerisinde gösterilir, burada , finansal durum tablosunda (bilançoda) itfa edilmiş maliyetle değerlenen finansal varlıklar ve gerçeğe uygun değerle değerlenen finansal varlıklardır olarak gösterilmeli ya da bilançoda bu şekilde ayrıntılandırmazsa dipnotlarda bu sınıflandırma ile  açıklanmalıdır.

Author: admin

Merhaba, Ben Meltem Aköz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum. Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum. İyi okumalar dilerim.