SORU 65 – TMS 39’A GÖRE FİNANSAL BORÇLAR NASIL SINIFLANDIRILIR?

65. TMS 39 Finansal Araçlar Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına göre finansal borçlar nasıl sınıflandırılır?

CEVAP 65; (TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME)

1)Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal borçlar

2) İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal borçlar             Bilançoda ya da dipnotlarda bu şekilde finansal borçların açıklaması yapılmalıdır.

Author: admin

Merhaba, Ben Meltem Aköz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum. Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum. İyi okumalar dilerim.