SORU 54 – BORÇLANMA MALİYETLERİ NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR?

54. Borçlanma maliyetleri nasıl muhasebeleştirilir?

CEVAP 54; (TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ)

Bir ÖZELLİKLİ VARLIĞIN elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri bu varlığın maliyetinin bir parçasını oluşturur YANİ AKTİFLEŞTİRİLİR. Diğer borçlanma maliyetleri GİDER olarak muhasebeleştirilir ÖZELLİKLİ VARLIKLARLA İLGİ BORÇLANMA MALİYETİ AKTİFLEŞTİRİLİR, GERİ KALANINDA GİDER YAZILIR; Şunlar özellikli varlık olabilir: (a) Stoklar, (b) İmalat tesisleri, (c) Enerji üretim tesisleri, (d) Maddi olmayan duran varlıklar, (e) Yatırım amaçlı gayrimenkuller, (f) Taşıyıcı bitkiler.               Finansal varlıklar ve kısa süre içerisinde üretilen veya imal edilen stoklar özellikli varlık değildir. Elde edildiklerinde amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hale gelen varlıklar da, özellikli varlık değildir.

Author: admin

Merhaba, Ben Meltem Aköz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum. Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum. İyi okumalar dilerim.