SORU 51 – BİREYSEL FİNANSAL TABLO NE DEMEKTİR?

51. Bireysel finansal tablo ne demektir, hangi şirketler bireysel finansal tablo hazırlar, açıklayınız.

CEVAP 51; (TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR)

Bireysel finansal tablolar: Bu standart hükümlerine uygun olarak bağlı ortaklıklardaki, iş ortaklıklarındaki ve iştiraklerdeki yatırımlarını, maliyet bedeli üzerinden, TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı hükümleri uyarınca ya da TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardında tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmeyi tercih eden işletmeler tarafından sunulan finansal tablolardır.

Solo yani bireysel mali tablolar konsolide olmayacak şirketler ya da özkaynak yöntemine göre değerleme yapan şirketler hazırlamalıdır buna ek olarak;

 konsolidasyona tabi şirketlerden  ana şirket konsolide finansal tabloların yanında bireusel finansal tabloları da hazırlanmalıdır.

Author: admin

Merhaba, Ben Meltem Aköz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum. Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum. İyi okumalar dilerim.