SORU 24 – TMS 18 HASILAT

24. Bir bilgisayar yazılım firması bir müşteri adına özel bir program üretmek üzere anlaşma yapmıştır. Programın tamamlanması için planlanan süre 3 yıl ve işin bedeli 900.000 TL olarak belirlenmiştir. İşin tamamlanma maliyetinin ise 680.000 TL olacağı tahmin edilmiştir. İlk yılda, 170.000 TL maliyet harcaması yapılmıştır. İlk yılda alınan istihkak ise 200.000 TL olmuştur. Hizmet sözleşmesinin sonucu güvenilir olarak öngörülebilmektedir. TMS 18’e (hasılat standardı) göre dönem sonu gerekli yevmiye maddelerini yapınız.       

CEVAP 24 ; Bu soru da yıllara yaygın devam eden bir sözleşme olduğu için inşaat sözleşmelerine benzer şekilde tamamlanma yüzdesi yöntemi ile yapılır,

Sözleşmenin Toplam Geliri   : 900.000

Sözleşmenin Toplam Tahmini Maliyeti :  680.000

Sözleşmenin 1. Yıl Fiili Geliri; 200.000

Sözleşmenin 1.Yıl  Fiili Maliyeti : 170.000

İlk yıl tamamlanma yüzdesi (oranı); 170.000/680.000=1/4 = 25%

1.Yıl Hasılat Tutarı = Toplam Sözleşme Bedeli x Tamamlanma Yüzdesi= 900.000×25%=225.000

Tamalanmamış yazılım sözleşmelerinden alacaklar……………..>225.0000-200.000=25.000

1.yıl muhasebe kaydı

622        Satılan Hizmet Maliyeti (-)………………………….170.000

154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri,……………………..…….170.000

186        Tamamlanmamış Yazılım Sözleşmelerinden Alacaklar.225.000

600        Yurtiçi Satışlar……………………………………………….…………………..…….225.000

350        Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri….………..… 200.000

386        Tamamlanmamış Yazılım Sözleşmelerinden  Borçlar………………….200.000

Son olarak   aşağıdaki iki hesabı birbiri ile karşılıklı mahsup edersek  yazılım isözleşmelerinden alacağımız ya da borcumuz olduğunu buluruz

386        Tamamlanmamış İnşaat Sözleşmelerinden  Borçlar……..200.000

 186       Tamamlanmamış İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar. ………….….200.000

 186 hesabımızda 25.000 TL borç bakiye kalmıştır, hesap kodları önemli değildir boş olan hesaplara kendimizuydurabiliriz önemli olan bilançoda devam eden hizmet sözleşmelerinden alacaklar ya da borçlar olarak ayrı bir kalemde göstermektir.

Author: admin

Merhaba, Ben Meltem Aköz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum. Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum. İyi okumalar dilerim.