SORU 22 – İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

22. BA… İnşaat işletmesi, yol inşaatı taahhüt işi almıştır. İşin sonucu güvenilir biçimde ölçülebilmektedir ve kar öngörüsü bulunmaktadır. Taahhüt işi 4 yıl sürecektir. Sözleşme hasılatı sabit olarak tespit edilmiş olup 800.000 TL’dir. Sözleşme maliyet öngörüsü ise 600.000 TL’dir. Birinci yıl gerçekleşen maliyet 150.000 TL’dir. Birinci yılın istihkak tutarı 180.000 TL’dir. Standarda göre birinci yıl için gerekli muhasebeleştirmeyi yapınız.

Cevap 22 ;

Sözleşmenin Toplam Geliri   : 800.000

Sözleşmenin Toplam Tahmini Maliyeti :  600.000

Sözleşmenin 1. Yıl Fiili Geliri; 180.000

Sözleşmenin 1.Yıl  Fiili Maliyeti : 150.000

İlk yıl tamamlanma yüzdesi (oranı); 150.000/600.000=1/4 = 25%

1.Yıl Hasılat Tutarı = Toplam Sözleşme Bedeli x Tamamlanma Yüzdesi= 800.000×25%=200.000

1.Yıl Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden ALACAKLAR ; 200.000-180.000=20.000

Hasılat tutarı 200.000 TL yani gelirim 200.000 TL ancak fiili aldığım istihkak 180.000 TL, 20.000 daha almam gerekirdi yani devam eden inşaat sözleşmelerinden 20.000 TL alacağım var

1.yıl muhasebe kaydı

622        Satılan Hizmet Maliyeti (-)………………………………………..180.000

170        Yıl.Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyeti………………………………….180.000

186        Tamamlanmamış İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar.200.000

600        Yurtiçi Satışlar……………………………………………….…………………..…….200.000

350        Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri….………..… 180.000

386        Tamamlanmamış İnşaat Sözleşmelerinden  Borçlar………………….180.000

Son olarak   aşağıdaki iki hesabı birbiri ile karşılıklı mahsup edersek  inşaat işlerinden alacağımız ya da borcumuz olduğunu buluruz

386        Tamamlanmamış İnşaat Sözleşmelerinden  Borçlar……..180.000

 186       Tamamlanmamış İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar. ………….….180.000Defterde    186  Tamamlanmamış İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar hesabında 20.000 TL kalmıştır, bunu bilançoda gösteririz.

Author: admin

Merhaba, Ben Meltem Aköz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum. Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum. İyi okumalar dilerim.