Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Makalelerim

CDS, (CREDİT DEFAULT SWAP) NEDİR?

CDS, (Credit Default Swap) Türkçe’de buna “Kredi risk primi” “Temerrüt takası sözleşmesi” “Batık Borçlar İçin Sigorta Primi” veya “Kredi İflas Takası Primi” deniliyor. Ülke CDS’lerinde …