Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Makalelerim

Sermayenin Tamamlanması ve Sermaye Avansları

A) Sermayenin Tamamlanması Kapsamında Sermaye Avanslarının TTK Açısından Durumu 15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376.maddesinin Uygulanmasına İlişkin …