Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Makalelerim

Sermayenin Tamamlanması ve Sermaye Avansları

A) Sermayenin Tamamlanması Kapsamında Sermaye Avanslarının TTK Açısından Durumu 15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376.maddesinin Uygulanmasına İlişkin …

Makalelerim

NAKİT SERMAYE ARTIŞI FAİZ İNDİRİMİ

Nakit Sermaye Artışı Faiz İndirimine Dair Soru-Cevap ve Uygulama Örneği Cevaplar 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10’uncu maddesi ışığında verilmiştir; Soru: Nakit …