yatırım amaçlı gayrimenkuller

Yatırım amaçlı gayrimenkul ne demektir?

TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Gayrimenkuller; sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul ve yatırım amaçlı gayrimenkul olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır. Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı çerçevesinde muhasebeleştirilmektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller ise TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardına göre muhasebeleştirilmektedir.

TMS 40 standardında, yatırım amaçlı gayrimenkul; kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkul olarak tanımlanmıştır.                           

TMS 40 ; Yatırım amaçlı gayrimenkul: Aşağıda yer alan amaçlardan ziyade, kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından) elde tutulan gayrimenkullerdir

NOT;  arsa veya bina ya da binanın bir kısmı veya her ikisi;

  1. Mal veya hizmet üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya
  2. Normal iş akışı çerçevesinde satılmak, bu iki şıktan biri veya her ikisi gayrimenkul için geçerli ise maddi duran varlık sınıfına girer

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.