Standartlara göre “karşılık” ile “koşullu borçlar”ın farkları nelerdir?

TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR

  • Karşılık: Gerçekleşme zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülüktür. Koşullu borç standartta koşullu yükümlülük olarak geçmektedir.
  • Koşullu yükümlülük: (a) Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilebilecek olan veya (b) Geçmiş olaylardan kaynaklanan; fakat aşağıda yer alan nedenlerle finansal tablolara yansıtılamayan mevcut yükümlülüktür: (i) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin bulunmaması veya (ii) Yükümlülük tutarının, yeterince güvenilir olarak ölçülememesi

SONUÇ (CEVAP) ; Her ikisinin de gerçekleşme zamanı belli olmayabilir, mesela kıdem tazminatı karşılığı ve  teminat mektubu gibi, her ikisinin de gerçekleşirse gerçekleşecek ya da işletmeden çıkacak tutar belli olmayabilir, ( kıdem tazminatı karşılığını tahminen hesaplarız, teminat mektubunda da şartlar oluşursa belki teminat mektubunun bir kısmı belki de tamamı ya da daha fazlası kadar borçlanabiliriz),  ancak karşılık bir yükümlülüktür ve mali tablolarda yer almaktadır, yani bilançoda karşılıklar yer alır, ancak koşullu yükümlülük sadece dipnotlarda açıklanır mali tablolarda yer almaz. Yani karşılık muhakkak herhangi bir zaman ya da herhangi bir tutarda ödenecektir, ancak koşullu yükümlülük ancak koşullar gerçekleşirse işletmeden çıkacaktır.  

  • İpotekler, teminat mektupları bu koşullu yükümlülüklere örnektir.             
  • Karşılıklara örnek olarak ise Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-),Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-),Kıdem Tazminatı Karşılığı ve Maliyet Giderleri Karşılığı verilebilir  

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.