İştiraklerdeki yatırımlardaki değer artışı, finansal araçlar standardına göre kaç türlü muhasebeleştirilir?

TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR

Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmeyen iştirakler finansal varlık kabul edilir ve finansal varlıklar ( 4.2 Paragrafı uyarınca )itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülmediği sürece gerçeğe uygun değerinden (Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zararı yöntemi ile) ölçülür. Yani 2 türlü muhasebeleştirilir.

  • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar (Zarar)’a Yansıtılan Finansal Varlıklar : Gerçeğe uygun değer ile değerlenir ve gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosunda raporlanır. UMS 39’da da ilk muhasebeleştirmede bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinin en iyi göstergesinin işlem fiyatı olduğu kabul edilmiştir. Gerçeğe uygun değere işlem maliyetleri ilave edilmez.
  • İtfa edilmiş maliyet üzerinden ölçülen varlıklar;  Hisse senetleri ile ilgili sözleşmede belli zamanlarda şirkete nakit akışı sağlıyorsa, ödeme yapılıyorsa ortaklara bu iştirak itfa edilmiş maliyet üzerinden ölçülür, itfa edilmiş maliyet yönteminde hisse senedinin kalan ömrü boyunca beklenen nakit akışlarını iskonto ederek bugüne getiririz.

İtfa edilmiş maliyet yöntemini kullanma şartları nelerdir?

  1. (a) Varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsilini amaçlayan bir yönetim modeli kapsamında elde tutulması.
  2. (b) Finansal varlığın sözleşme hükümlerinin, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerinin yapılmasına yönelik nakit akışlarına yol açması.

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Hangileridir?

Alım satım amaçlı finansal varlıklar bu grupta sınıflandırılır. Örneğin hisse senedi, hedge aracı olarak kullanılmayan türev ürünleri. Gerçeğe uygun değer olarak, borsa rayici kullanılır.             

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.