Maddi duran varlıklar yeniden değerleme modeli kapsamında değerlenirken değer artış fonları nasıl muhasebeleştirilir?

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

Maddi duran varlıklar yeniden değerleme modeli kapsamında “değer artış fonları” özkaynaklarda ve diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir.

Daha iyi anlamak aşağıdaki örneği inceleyelim;

Eğer bir varlığın defter değeri yeniden değerleme sonucunda artmışsa, bu artış diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmelidir ve doğrudan özkaynak hesap grubunda yeniden değerleme değer artışı adı altında toplanmalıdır.

  • 250        Arazi Ve Arsalar…………………………..XXX (artan değer)
  • 522        Yeniden Değerleme Fonu………………………. XXX (artan değer)
  • 525        Yeniden Değerleme Ertelenen Vergisi
  • 485        Ertelenen Vergi Yükümlülüğü

Standart 39. Ve 40. Paragrafları bu konuyu açıklar;

  • 39. Eğer bir varlığın defter değeri yeniden değerleme sonucunda artmışsa, bu artış diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmelidir ve doğrudan özkaynak hesap grubunda yeniden değerleme değer artışı adı altında toplanmalıdır. Ancak, bir yeniden değerleme değer artışı, aynı varlığın daha önce kar ya da zarar ile ilişkilendirilmiş bulunan yeniden değerleme değer azalışını tersine çevirdiği ölçüde gelir olarak muhasebeleştirilir.
  • 40. Eğer bir varlığın defter değeri yeniden değerleme sonucunda azalmışsa, bu azalma gider olarak muhasebeleştirilir. Ancak, bu azalış diğer kapsamlı gelirde bu varlıkla ilgili olarak yeniden değerleme fazlasındaki her tür alacak bakiyesinin kapsamı ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. Diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen söz konusu azalış, yeniden değerleme fazlası başlığı altında özkaynaklarda birikmiş olan tutarı azaltır.          

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.