Maddi Duran Varlıklar standardında geçen amortisman yöntemleri nelerdir?

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

Standartın 62.paragrafında bu yöntemler açıklanmıştır. 62. Bir varlığın amortismana tabi tutarının yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtmak için çeşitli amortisman yöntemleri kullanılabilir.

Bu yöntemler doğrusal amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi, ve üretim miktarı yöntemlerini içerir.

  • Doğrusal amortisman yönteminde, varlığın kalıntı  değeri değişmediği sürece, amortisman gideri yararlı ömrü boyunca sabittir.
  • Azalan bakiyeler yönteminde, amortisman gideri yararlı ömür boyunca azalır.
  • Üretim miktarı yönteminde beklenen kullanım ya da üretim miktarı üzerinden amortisman ayrılır.

İşletme, varlığın gelecekteki ekonomik yararlarının beklenen tüketim biçimini en çok yansıtan yöntemi seçer. Seçilen yöntem gelecekteki ekonomik yararların beklenen tüketim biçiminde bir değişiklik olmadıkça dönemden döneme tutarlı olarak uygulanır.  

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.