Maddi duran varlıklar sonraki dönemlerde nasıl değerlenir?

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

ilk muhasebeleştirme sırasında varlık maliyet bedeli ile değerlenir, sonraki dönemlerde ise maliyet ya da yeniden değerleme modellerinden biri seçilir.

Ayrıca bir maddi duran varlığın ilk muhasebeleştirme sonrası bakım maliyetleri gider yazılır ancak maddi duran varlık bir parçası değiştirilir ve yenilenirse bu parça da standartın 7. Paragrafındaki maddi duran varlık kriterlerine uyuyorsa, bu yenilenen parça maddi duran varlık olarak aktife kayıt edilir.

Standartın ilgili paragrafları;

Muhasebeleştirme sonrası ölçüm

29. Bir işletme muhasebe politikası olarak Paragraf 30’daki maliyet modelini ya da Paragraf 31’deki yeniden değerleme modelini seçer ve bu politikayı ilgili maddi duran varlık sınıfının tamamına uygular.

Maliyet modeli

30. Bir maddi duran varlık kalemi varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, finansal tablolarda maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri ile gösterilir.

Yeniden değerleme modeli

31. Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran varlık kalemi, varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiş amortisman ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değerdir. Yeniden değerlemeler, raporlama dönemi sonu (bilanço) tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer kullanılarak bulunacak tutarın defter değerinden önemli ölçüde farklı olmasına neden olmayacak şekilde düzenli olarak yapılmalıdır.                 

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.