İşletme maliyet değeri 100.000 ve birikmiş amortismanı 80.000 TL olan bir makinesini eskiyen teknolojisi nedeniyle kullanımdan kaldırmış ve satışına karar vermiştir. Makinenin gerçeğe uygun değerinin 30.000 ve satış giderlerinin 5.000 TL olacağı belirlenmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

CEVAP ; (TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR, TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ)

Bu soruyu çözebilmek için aşağıdaki tanımları bilmeliyiz. Asıl amaç değer düşüklüğü zararına ulaşabilmek, tanımlayabilmektir.

  • Defter değeri Defter değeri bir varlığın birikmiş amortisman (itfa) ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonra mali tablolara yansıtıldığı tutarıdır.
  • Satış maliyeti düşülmüş olan gerçeğe uygun değer Bir varlık veya nakit yaratan birimin karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında gerçekleştirilen satışı sonucunda elde edilmesi gereken tutardan, elden çıkarma maliyetlerinin düşülmesi sonucunda bulunan değerdir.
  • Değer düşüklüğü zararı Bir varlığın veya nakit yaratan birimin defter değerinin geri kazanılabilir tutarı aşan kısmıdır.
  • Geri kazanılabilir tutar Bir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır.
  • Kullanım değeri Bir varlık veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akımlarının bugünkü değeridir.                               

Defter değeri ; 100.000-80.000=20.000

Geri kazanılabilir tutar ; 30.000-5.000=25.000

Değer düşüklüğü zararı ; 20.000-25.000=(-)5.000

IFRS Muhasebe Kaydı

  • 654 Değer düşüklüğü zararları  ………………………5.000
  • 257 birikmiş amortismanlar ve değer azalış zararları………..5.000
  • 285 ertelenen vergi varlığı………………………………..1.000
  • 692 ertelenen vergi……………………………………………………..1.000

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.