Muğla İşletmesinin TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardı doğrultusunda yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmış 3 gayrimenkulü bulunmaktadır. Gayrimenkullerin detayları aşağıdaki gibidir:

                                                         Maliyet    31 Aralık 12 GUD              31 Aralık 13 GUD

Gayrimenkul 1                    340                                  640                                      700

Gayrimenkul 2                    690                                  610                                      500

Gayrimenkul 3                    660                                  690                                      720

Her bir gayrimenkul 2005 yılında satın alınmış olup yararlı ömürleri 50 yıldır. İşletme politikası yatırım amaçlı gayrimenkuller için gerçeğe uygun değer modelini kullanmaktadır. 31 Aralık 2013 sonu itibariyle biten yılda kar veya zararda raporlanacak kazanç ya da kayıp tutarı nedir?                             (TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller)

               3 gayrimenkulde de 2012 sonu gerçeğe uygun değerini bulabilmek için 8 yıllık (2012 dahil) amortisman gider hesaplanacak ;

BURADAKİ MANTIK ŞU ; İLK YAZILAN GİDER ARTIŞINDAN SONRA YAZILACAK ZARARLAR DEĞER ARTIŞINI KAYDETTİĞİMİZ KADAR ÖZKAYNAK DÜŞER, İLK ZARAR YANİ DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ YAZIYORSAK DAHA SONRA YAZACAĞIMIZ DEĞER ARTIŞI, İLK ÖNCE DAHA ÖNCE YAZDIĞIMIZ DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ GİDERİ KADAR GELİR YAZILIR, FAZLASI VARSA ÖZKAYNAKTA DEĞERLENİR… YANİ BİRBİRİNDEN MAHSUP EDİLEREK MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMİ YAPILIR..UNUTMAYALIM Kİ İLK ÖNCE AMORTİSMAN AYRILIR SONRA DEĞERLENİR STANDARTTA BU YAZAR..VE YENİDEN DEĞERLEMEDEN SONRA DA FARK AMORTİSMANINI AYIRIRIZ.

TMS 16 MDV STANDARTININ 39 VE 40. PARAGRAFLARINDA AÇIKLANMIŞTIR NASIL MUHASEBELEŞTİRİLECEĞİ, YUKARIDA ÖZETİNİ YAZDIĞIM MUHASEBELEŞTİRME ANLATILMAKTADIR.

340 /50 * 8 = 54.4   GUD = 340 – 54,4= 285,6

690 / 50 * 8 =110,4  GUD =690-110,4= 579, 6

660 / 50 * 8 = 105,6  GUD =660-105.6= 554,4….Görüldüğü gibi amortismani katarak gerçeğe uygun değerini bulursak çok küsüratli bir hal aliyor amortismani ihmal ederek soruyu basitleştirebiliriz çünkü diğer mdv değerleme sorularinin hepsinde amortisman hesabini zaten gördük, ilk seferde amortisman düşülmüş, değerlerini gud alicağim ama sonraki senelerde hesaplamayacağim.

                                           Maliyet    31 Aralık 12 GUD              31 Aralık 13 GUD

Gayrimenkul 1                   285    (+355)            640 (+60)     700àÖZKAYNAKTA DEĞER ARTIŞI 355+60=415 TL

Gayrimenkul 2                    579     (+31)            610 (-110)    500àGİDER 31-110=(79) TL GİDER

Gayrimenkul 3                    554     (+136)         690  (+30)     720àDEĞER ARTIŞI 355+60=415 TL ÖZKAYNAKTA DEĞER ARTIŞI

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.