Gerçeğe uygun değer nedir? Örneklerle ve açıklama

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

Gerçeğe uygun değerin tanımı ;

Standart 9. Paragraf

9 TFRS, gerçeğe uygun değeri, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak tanımlar.

Gerçeğe uygun değer ölçümünde, mevcut piyasa koşullarında piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde bir varlığı satmak veya bir borcu devretmek amacıyla söz konusu varlık ya da borcun el değiştirildiği varsayılır.

Bir maddi duran varlığı ilk alımımızda maliyet değeri ile kaydederiz, maliyet değeri aynı zamanda o günkü gerçeğe uygun değeridir, çünkü biz o maddi duran varlığı belli bir piyasada satın almışızdır ve ödediğimiz bedel piyasa fiyatıdır, bu bedel bu varlığın gerçeğe uygun değeridir.

Bilanço gününde yani dönem sonunda ticari alacaklar ve borçlar etkin faiz oranları ile bugünkü değerine indirgenerek gerçeğe uygun değeri ile değerlenir.

Kıdem tazminatı karşılığı hesaplarken de kullandığımız oranlar günceldir gerçeğe uygun bugünkü değeri ile değerlememizi sağlar.

Arsa ve arazi değerlemeleri TMS lere göre yetki bir gayrimenkul değerleme uzmanı ya da şirketi tarafından yapılmaktadır ve gerçeğe uygun değeri belirlenmektedir,  stoklar zamanla depoda kullanılamaz hale gelip değer düşüklüğüne uğrayabilir ve satış fiyatı değişebilir, ya da Pazar kısıtlarından dolayı satış fiyatı ya da gerçeğe uygun değeri değişebilir, sahip olduğumuz menkul kıymetlerin, hisselerin değerleri zamanla değişebilir artık gerçeğe uygun değeri ile tablolarımızda kayıtlı değildir ve daha sonra gerçeğe uygun değeri ile değerleyebiliriz.

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.