Ertelenmiş vergi konusuna ilişkin, devamlı farklar ne demektir

TMS 12 GELİR VERGİLERİ

Devamlı farklar aynı zamanda sürekli farklar olarak da geçmektedir.

Geçici ve Sürekli Farklar

Vergi değeri ile muhasebe değeri arasındaki farklılıklar, sürekli ve geçici olarak ayrılmaktadır. Sürekli farklar, ülkemizde vergi kanunlarına göre hiçbir zaman indirimi kabul edilmeyen giderlerden ve vergi istisnası içeren gelirlerden kaynaklanır. Bu farklar hiçbir zaman ortadan kalkmayacağı için ertelenmiş vergi etkisi doğurmaz.

Ertelenmiş verginin hesaplanması geçici farklar üzerinden olacaktır.

Sürekli farklara neden olan giderler

 • Vergi cezaları ve zamları,
 • Trafik cezaları ve zamları,
 • 6183 sayılı kanuna uygun şekilde ödenen ceza ve tazminatlar,
 • Binek otolarına ait Motorlu Taşıt Vergisi,
 • Ödenmeyen SSK Primleri,
 • Yasal Sınırları aşan bağış ve yardımlar
 • Sürekli farklara neden olan gelirler
 • İştirakler temettü gelirleri,
 • Yurtdışı inşaat onarma, montaj ve teknik hizmet karşılıkları,
 • Uluslar arası anlaşmalarda yer alan kurumlar vergisine ilişkin istisnalar,
 • Serbest bölge kazançları,
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve ar-ge giderleri,
 • Risk sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıkları kazançları

Ticari bilançoya kaydedilen ancak cari dönemde ve sonraki dönemlerde vergi mevzuatı açısından kabul edilmeyen nitelikteki vergi giderleri ve vergilendirilmeyen gelirlerden oluşan sürekli farklar hiçbir zaman ortadan kalkmayacağı için ertelenmiş vergi etkisi doğurmaz.         

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.