D… İşletmesi, 1.1.2009 tarihinde bir yönetim binasını 1.100.000 TL sına 5 yıl vadeli, yıllık taksitlerle ödenmek üzere satın almıştır. Alış tarihinde, bu taksitlerin peşin değeri 900.000 TL olarak hesaplanmıştır. Arsa payı 300.000 TL olarak belirlenmiştir.  Binanın kalıntı değeri sıfır olarak tahmin edilmiştir.  İşletme, 2014 dönem sonunda yeniden değerleme modeline geçmiştir. 2014 dönemi sonunda bu binanın piyasa değeri 1.300.000 TL olarak ölçülmüştür. 31.12.2014 tarihindeki yevmiye maddelerini Maddi Duran Varlıklar standardına göre yapınız (Amortisman oranı %2’dir).

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

Binalar ile arsaları kayıt ederken birbirinden ayırmadım, normalde ayrılması gerekir, sadece amortisman değeri hesaplarken ayırdım

Amortisman değeri=900.000-300.000=600.000 * %2 = 12.000 TL 1 yıllık amortisman gideri

2009, 2010 , 2011, 2012, 2013 ve 2014 te toplamda 6 yıllık 72.000 TL birikmiş amortismanı bulunmaktadır ve 2014 yılı sonu binanın gerçeğe uygun değeri  900.000-72.000=828.000 TL

1.300-828.000=472.000 Tl değer artışı vardır bu değer artışından dolayı da 6 yıllık amortisman gideri fazlası hesaplanacaktır.

472.000 * % 50 =9.440 TL x 6 =56.640 TL  toplamda amortisman gideri artılı olacaktır ancak bunun  5 dönemi (47.200) geçmiş dönem kar zararında 1 dönemi (9.440) ise dönem kar zararında muhasebeleştirilecektir.

31.12.2014 Değer artış muhasebe kaydı

_______________________________  ,  _________________________________________

  • Binalar…………..………..…………….……………………472.000
  • Maddi duran varlık yeniden değerleme artış fonu……….…472.000

_______________________________  ,  _______________________________________

Değer artış ertelenen vergisi  muhasebe kaydı (değer artışları özkaynaklarda muhasebeleştirilir ve ertelenen vergisi de bu gruptan düşer, yani gelir  tablosundan düşmek yerine özkaynaklardan düşer)

_______________________________  ,  _______________________________________

  •  (555 hesap kodu)  Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen  Gelir Ve Giderlerin  Vergi Etkisi………………………………….94.400
  • (485 hesap kodu)  Ertelenen Vergi Yükümlülüğü ……………………………………………………..94.400

_______________________________  ,  _______________________________________

geçmiş 5 yıllık amortisman düzeltmesi

  • 580 Geçmiş yıllar zararları………………………………………….56.640
  • 257 Birikmiş amortismanlar(-)…………………………………………………56.640
  • 285 Ertelenen vergi varlığı………………………………………..11.328
  • 570 Geçmiş yıl karları…………………………………………………………….11.380  (geçmiş yıla ait işlemin ertelenen vergisi de geçmiş yıllarda değerlenir)

_______________________________  ,  _______________________________________

2014 Amortisman kaydı…eski değerle hesaplanan tutar  12.000 TL, şimdiki hesaplanan fark tutar 9.440 TL …..

  • 632 Genel yönetim giderleri……………….21.440 TL
  • 257 Birikmiş amortismanlar (-)………………………….21.440 TL

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.