Bireysel finansal tablo ile konsolide finansal tablo farklarını açıklayınız.

UFRS 10, TMS 27

Bir şirketin tek başına ya da iştirak veya iş ortaklıkları olup da bunları özkaynak yöntemine göre değerliyorsa buna bireysel finansal tablo denir.

Konsolide finansal tabloda bir çok şirket bilançosu tek bir işletme gibi sunulur, yani iştirak, kar zarar ve sermaye eliminasyonları yapılıp bunların dışında aktif ve pasifleri toplanır         

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.