Bir işletme, kira geliri elde etmek için bir binayı 01.01.2010 tarihinde 1.000.000 TL peşin eşdeğer bedelle satın almıştır. Binanın amortisman oranı % 2’dir.  Kalıntı değerinin 100.000 TL olduğu tahmin edilmiştir.  İşletme bu binaya gerçeğe uygun değer yöntemini uygulamaktadır. Binanın 2010 ve 2011 yıllarında GUD’ da değişiklik olmamıştır. Binanın 31.12.2012 tarihindeki piyasa değerinin 920.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu tarih itibariyle standarda göre gerekli yevmiye kaydını yapınız.

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

Bu soruyu çözebilmek için bu tanımları bilmeliyiz; tanımlardan asıl amaç değer düşüklüğü zararına ulaşabilmek, tanımlayabilmektir.

  • Defter değeri Defter değeri bir varlığın birikmiş amortisman (itfa) ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonra mali tablolara yansıtıldığı tutarıdır.
  •  Satış maliyeti düşülmüş olan gerçeğe uygun değer Bir varlık veya nakit yaratan birimin karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında gerçekleştirilen satışı sonucunda elde edilmesi gereken tutardan, elden çıkarma maliyetlerinin düşülmesi sonucunda bulunan değerdir.
  • Değer düşüklüğü zararı Bir varlığın veya nakit yaratan birimin defter değerinin geri kazanılabilir tutarı aşan kısmıdır.
  • Geri kazanılabilir tutar Bir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır.
  • Kullanım değeri Bir varlık veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akımlarının bugünkü değeridir.                               

31.12.2012 muhasebe kaydı;

Defter değeri ; 1.000.000-54.000=946.000

Geri kazanılabilir tutar ; 920.000

Değer düşüklüğü zararı ; 946.000-920.000=(-)26.000

__ Binanın amortisman değeri İ 1.000.000-100.000=900.000 / 50 = 18.000 TL  1 yıllık amortisman gideridir. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında toplamda 54.000 TL lik birikmiş amortismanı vardır.

________________  ,  ____________________________

  • 654 Değer düşüklüğü zararları………………….26.000
  • 257 birikmiş amortismanlar ve değer azalış zararları..26.000
  • 285 Ertelenen vergi varlığı……………………….5.200
  • 692 ertelenen vergi…………………………………………….5.200

________________  ,  ____________________________

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.