Bir işletme, bir finansal kiralama şirketinden, peşin değeri 1.000.000 TL olan bir iş makinesini, 1.1.2010 tarihinde,  20 yıl vade ile 20 eşit taksitte ödemek üzere 1.200.000 TL’ye almıştır.  İlk taksit 60.000 TL olup, bu taksitin içinde 54.000 TL anapara ve 4.000 TL o yılın faizi vardır. Makinenin amortismanı % 10’dur. Kalıntı değeri 200.000 TL olarak tahmin edilmiştir.  Alıştaki ve ilk taksit ödemedeki ve ilk dönemin sonundaki gerekli yevmiye maddelerini yapınız.

CEVAP;

Alıştaki kayıt ;

__________________  ,  ______________________      

 • 254 Taşıtlar………………………………….1.000.000
 • 180 Gelecek aylara ait giderler………….4.000
 • 280 Gelecek Yıllara ait giderler………196.000
 •                               329 Diğer taciri borçlar…………..60.000
 •                               429 Diğer ticari borçlar….….1.140.000

__________________  ,  ______________________      

İlk taksit ödemedeki kayıt ;

 • 329 diğer ticari borçlar………………60.000
 • 100 Kasa………………………………………………..60.000
 • 660 Finansman giderleri…………..4.000
 • 180 Gelecek aylara ait giderler…………..4.000

Dönem sonu kaydı

Bu kayıtlar dönemsellik ilkesi gereği sınıflama kayıtlarıdır.

 • 429 Diğer ticari borçlar……………60.000
 • 329 diğer ticari borçlar…………………….60.000
 • 180 Gelecek aylara ait giderler………….4.000
 • 280 Gelecek Yıllara ait giderler………………….4.000

Dönem sonu amortisman kaydı

amortisman değeri = defter değeri – (hurda değeri)= 1.000.000-100.000= 900.000 , 900.000*%10=90.000 TL

 • 632 genel yönetim giderleri……………..90.000
 • 257 birikmiş amortismanlar (-)…………………90.000

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.