Bir işletme, 3 yıl garanti ile buzdolabı satmaktadır. İstatistik verilere göre, her 100 buzdolabının % 60’ı hatasız, %30’u az hatalı, % 10’u çok hatalı üretilmektedir. Az hatalı olanlar 200 TL /adet onarım gideri ile çok hatalı olanlar ise 400 TL/adet onarım gideri ile düzeltilebilmektedir. İşletme 2012 yılında 2000 adet buzdolabı satmıştır.  Dönem sonunda, karşılığa ilişkin tutarı hesaplayınız ve yevmiye maddesini yapınız.

CEVAP ; (TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDI)

Buzdolaplarına 3 yıllık karşılık ayırmalıyız,

Verilere göre 2.000 buzdolabının 1.200 hatasız, 600 az hatalı, 200 çok hatalı üretilmiştir.

Az hatalılar için 600×200=120.000 TL onarım gideri

Çok hatalılar için 200×400=80.000 TL onarım gideri ile düzeltilebilir,

İşletme 3 yıl boyunca 120.000+80.000=200.000 TL değerinde  karşılık ayırmalıdır.

31.12.2012 karşılık kaydı..;

  • 659 Diğer faaliyetlerden olağan giderler………200.000
  •       379 Borç karşılıkları………………………………………………200.000

3 yıl sonunda kullanılmayanlar iptal edilir. Fazlası da bunun gibi bir kayıtla tamamlanır.

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.