31. Bir işletme, 1.1.2010 tarihinde, bir maddi olmayan duran varlığı, 100.000 TL peşin eşdeğer bedelle, 20 yıl kullanmak üzere satın almıştır.  İşletme, yeniden değerleme modelini  (yöntemini) kullanmaktadır.  Bu varlığın, 31.12.2012 tarihideki yeniden değeri 76.000 TL olarak tespit edilmiştir. 31.12.2012 tarihideki, amortismana ve değer düşüklüğüne ilişkin gerekli yevmiye maddesini yapınız.

TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Varlığın faydalı ömrü 20 yıldır, 3 yıllık amortisman gideri ; 100.000 / 20 = 5.000×3=15.000 TL dir

31.12.2012 tarihinde gerçeğe uygun değeri 100.000-15.000=85.000 TL dir.

85.000-76.000 = 9.000 TL gerçeğe uygun değer kaybı muhasebeleştirilmelidir.

Amortisman gideri muhasebe kaydı

  • 632 Genel yönetim giderleri………….15.000
  • 257 birikmiş amortismanlar……………………….15.000
  • 285 Ertelenen vergi varlığı………………3.000
  • 692 ertelenen vergi……………………………………3.000

Değer düşüklüğü muhasebe kaydı

  • 654 Değer düşüklüğü zararları…………………………….9.000
  • 257 birikmiş amortismanlar ve değer azalış zararları……..9.000
  • 285 Ertelenen vergi varlığı………………………………….1.800
  • 692 ertelenen vergi……………………………………………………….1.800

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.